33 - De Levensbron is altijd Nieuw

De Levensbron is niet nieuw in de zin van iets waar je nog nooit van gehoord hebt of een situatie die onbekend is, maar nieuw in de zin van een andere orde. Zij is verrassend en tegelijk zo eenvoudig dat er met het menselijke verstand geen voorstelling van te maken is. Het is of een zware mist plotseling optrekt en er een groots panorama zichtbaar wordt. Er valt iets weg dat steeds de werkelijkheid heeft vervormd. Het zien en het horen en ook de andere zintuigen werken nu direct zonder dat er een ‘ik’ tussen zit. Alles wordt ervaren vanuit de eerste hand zonder beperkingen.

Zoals een kuiken in het ei of de baby in de baarmoeder geen voorstelling kunnen maken van de wereld waar in ze terecht komen na de geboorte is het onmogelijk om een voorstelling te maken van de situatie waarin de Levensbron vrij is gaan stromen. Het past niet in het normale proces van kennis nemen van onbekende situaties, van alles inpassen in het al eerder geconsumeerde, van een naam geven en toevoegen aan het geestelijke bezit.

De Levensbron laat zich niet consumeren. Verstand en gevoel zijn te klein om invloed te kunnen uitoefenen op deze Bron van het Leven, hierdoor is de Bron blijvend nieuw. Iedere keer dat er kennis van wordt genomen is ze weer even nieuw en verrassend dan de vorige keren. Als een vliegende vogel laat het geen enkel spoor achter in de menselijke geest. Er ontstaat op geen enkele manier een gewoonte in het kennen waardoor nooit enige slijtage in de nieuwheid ontstaat.

Dat alles wordt ervaren wanneer het oude ‘ik’ niet meer op de troon zit maar begrepen heeft dat het een dienende functie heeft binnen een veel groter geheel, wanneer begrepen is dat het niet weten de ruimte schept voor het echte weten. Deze oorspronkelijke nieuwheid helpt krachtig mee om de oude mens in al haar betrekkelijkheid te tonen. De nieuwe situatie gaat de oude mens consumeren. Er blijft van de werkende, willende mens niets anders over dan een glimlach van bewondering dat er zo iets nieuws bestaat.

De Bron is meer jezelf dan je lichaam of je geest. Zo dicht bij en nooit opgemerkt!
Je bent één met de Levensbron. Je bent altijd nieuw.

Wim Veelenturf


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod