39 - Teksten van Wouter

Liefde

als ik de liefde zoek
vind ik haar niet
als ik mij openstel
vindt de liefde mij
liefde is mijn grondtoon
liefde is mijn zijn
liefde is mijn niet-zijn
liefde brengt mij in wording
liefde creëert mij
liefde drukt zich uit in mij
liefde doordringt mij
liefde initieert mij
liefde openbaart mij
liefde breidt mij uit tot de diepste diepte
liefde neemt mij zonder voorwaarden
liefde ziet alles als mij

*

Vrijheid

zoekend
naar de grenzen
van mijn zijn
verder en verder ga ik
mezelf verliezend
in oneindigheid
opgelost in leegte
in openheid
hervind ik mezelf
als stilte
als vrijheid

*

Zonder grenzen

voelend de grenzen
van gedachten en ideeën
van geloven, dogma's
en overtuigingen
elke keer
dat ik er een laat gaan
voelt het leven ruimer
het wordt stiller
zonder ideeën
zonder grenzen
stroomt het leven
stil, open en vrij
soms grijpt iets me vast
beperkend
ik laat het zijn
tot het weer verdwijnt
dan is er ineens
die stille openheid
vrijheid
zonder grenzen

*

In Uw handen

ik leg het in Uw handen Heer
het verlangen van mijn hart
ik leg het in Uw handen Heer
de sluiers in mijn hoofd
ik leg het in Uw handen Heer
mijn leven en mijn sterven
ik leg het in Uw handen Heer
mijn hele doen en laten
ik leg het in Uw handen Heer
wanneer ik één mag zijn met U
ik leg het in Uw handen Heer
en dank U voor Uw Liefde

het ligt al in Uw handen Heer
ik voel me licht, ik voel me vrij
het ligt al in Uw handen Heer
niets drukt meer op mijn schouders
het ligt al in Uw handen Heer
U ademt in, U ademt uit
het ligt al in Uw handen Heer
mij rest alleen de dankbaarheid

*

Dat

Dat kan niet worden gekocht
Dat kan niet worden gegeven
Dat kan niet worden benoemd
Dat heeft geen vorm
Dat heeft geen plaats
Dat heeft geen naam
Dat heeft geen grenzen
Dat is niet iets

Liefde neemt vorm aan in Dat
Liefde klinkt door in Dat
Liefde zingt in Dat
Liefde is leven in Dat
Liefde heeft lief in Dat
Alles verschijnt als liefde in Dat
Alles verdwijnt als liefde in Dat
Ik bèn Dat*Geen beeld

In de vroege ochtend
Zittend in de kapel
bij de Meester van de eenvoud
Laat ik mij wegdrijven
in de diepte
Gedachten verdwijnen
als wolken door de zon
Gevoelens komen en gaan
tot ze niet meer zijn
Dieper en dieper zak ik weg
Tot er niets meer is
En toch
Een besef
Een zijn
Er verschijnt een zin
"Gij zult geen beeltenis maken"
En een besef
dat dat ook niet kan
Er is geen woord
Geen beeld
Geen klank
Geen symbool
Wat kan beschrijven
Wat dit is
Het is
niet niets
niet iets
niet
en toch

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod