4 - Buiten of binnen


buiten of binnen

de meester had zijn ogen dicht
ik sloot de mijne ook
ik was me gewaar van mijn lichaam
mijn borst werd warmer en warmer
ik bleef toekijken
en verwachtte buiten mijn lichaam te komen
toekijkend op mijn lichaam
er gebeurde echter niets

waar wacht je op
sprak de meester
ik opende mijn ogen
en keek de meester verwachtingsvol aan
dat u mij mee neemt buiten mijn lichaam
je kijkt de verkeerde kant op
sprak de meester
ga naar binnen

dat kan ik wel
zei ik
sloot mijn ogen
en ging naar binnen
dieper en dieper ging ik
je bent niet dit lichaam
niet dit denken, voelen, conditionering
sprak de meester

ik ben gewaarzijn
ik neem nog wat gevoelens waar
ze komen op
en verdwijnen weer
in mij
enkele gedachten verschijnen
en verdwijnen weer
in mij

vier ogen kijken elkaar aan
ik voel de liefde stromen naar de meester
zonder gehechtheid
sprak de meester
vier ogen kijken elkaar aan
er was eenheid
geen buiten
alleen binnen


Wouter Koert

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod