4 - mei 2003 Blue Sky

Deze vierde aflevering van de Blue Sky bestaat vooral uit aankondigingen van activiteiten die na de zomer in het Advaitacentrum aangeboden worden.

Een aantal mensen ‘wil wel wat doen’. We zullen moeten bekijken of één maal per maand een open dag niet te veel is, of er voldoende belangstelling voor is etc. Het idee is ontstaan als vervolg op het voorstel open vrijdagmiddagen te houden. Daarvoor leek niet veel belangstelling te bestaan, natuurlijk mede omdat veel mensen dan werken. Bovendien is een activiteit net een extra reden om de tocht naar Gouda te ondernemen en de kans dat er een aantal anderen zijn is ook veel groter. We zullen moeten zien of het accent in deze opzet niet weer heel erg op de activiteiten komt te liggen en zullen alles bekijken in het licht van de kanttekening die Douwe in de Advaita Kring Post maakte over waar de prioriteit ligt.

De bedoeling is dat de omvang van de Blue Sky beperkt blijft tot drie of hooguit vier bladzijden. Afgezien van mailboxen die vol raken, is het ook bezwaarlijk om een omvangrijker Blue Sky op papier aan niet emailers toe te zenden. Daarom zijn er in deze aflevering naast de aankondigingen slechts enkele andere inzendingen: een prachtig verhaal uit het tijdschrift Yoga Advaita van 1977 dat we nu in de bibliotheek hebben. Odile vond het en we zullen er in deze en de volgende aflevering een gedeelte van overnemen, dan een kort verslag van Willem S over de eerste bijeenkomst ‘dansen met Odile’. Tenslotte een gedicht van de dichter Dèr Mouw die een eeuw geleden leefde en die zich Adwaita noemde.

Wij wensen jullie allen een heel goede zomer toe met veel wijde en ruime vergezichten!

Patricia en Odile

*

OPEN DAGEN OP HET ADVAITA CENTRUM

Het idee is ontstaan om op het Advaita Centrum in Gouda één keer per maand op zaterdag een open dag te organiseren. Er zullen op zo’n dag meestal twee activiteiten worden aangeboden. Men kan één activiteit volgen of beiden. Ook is het mogelijk om rustig te gaan lezen in de bibliotheek of ongestoord te mediteren in de kleine zaal naast de bibliotheek. Met de lunch zou iedereen elkaar kunnen treffen.

Data voor 2003:

Zaterdag 13 september, zaterdag 4 oktober, zaterdag 8 november, zaterdag 13 december

Programma zaterdag 13 september

10.00 uur Ontvangst met koffie of thee

10.30 - 12.30 uur Vrij dansen met Odile

12.30 – 14.00 uur Lunch, zelf meenemen! Er is koffie en thee

14.00 – 16.00 uur Vrij tekenen met Harry

16.00 – 16.30 uur Afsluiting van de activiteiten, afwassen en schoonmaken van de gebruikte ruimtes (koffie en thee zijn gratis, de opbrengsten van alle activiteiten

zijn voor het centrum)

Beschrijving van de activiteiten

Vrij dansen

Na een geleide meditatie die de ontspanning en helderheid bevordert, doen we een aantal oefeningen, geïnspireerd op de yoga en pranayama. Het doel is om het energetisch lichaam beter te voelen en de energieën te laten stromen. Langzamerhand gaat dat over in het vrij bewegen, het vanzelf bewegen van het lichaam dat als het ware gedragen wordt door het energetische. Men ervaart een grotere vrijheid. Dit vindt allemaal plaats in stilte. Daarna wordt in deze sfeer muziek gespeeld (vaak rond een bepaald thema) en iedereen is dan vrij te luisteren naar de impulsen die ontstaan om te bewegen of juist niets te doen en alleen te schouwen. Alles is mogelijk, niets hoeft.

Elastische kleding gewenst.

Korte pauze met thee of koffie

Kosten: euro 5, -

Tijd. 10.30 uur – 12.30 uur

Opgave: het liefst vooraf, telefonisch of per e-mail: 0182-373427 of bbr@kabelfoon.nl

Het thema zal in de Blue Sky eind augustus bekend worden gemaakt

Deze activiteit zal waarschijnlijk op 8 november en 13 december weer worden gegeven.

Vrij tekenen: de kunst van het weglaten

Herkennen dat eenvoud zich al uitdrukt in het witte lege vel papier, voor je begint het te betekenen.

Hoe verschijnen er dan spontaan lijnen? Bij schetsen zijn de lijnen onderbroken, open. Een gesloten lijn geeft een begrenzing aan. We gaan op zoek naar het karakter van de verschillende lijnen in relatie tot de eenvoud. Waar ligt de balans? Wat past bij jouw geaardheid, je verlangen, je drijfveer, op dit moment?

In de open eenvoud van het witte vel is er tijdloosheid, als we iets op papier zetten, treden we het gebied van de tijd binnen, terwijl we echter door onszelf in de activiteit te verliezen weer de tijdloosheid kunnen openen.

Zo zijn we steeds aan het waarnemen. We worden ons bewust van onszelf, hoe we op dat moment zitten te schetsen, wat we nu eigenlijk zien, wat we eigenlijk zijn.

In dat open spontane schetsproces van weglaten houden we het essentiële over. Het hartgebied kan zich openen als venster naar het heel subtiele van de intuïtie.

Zo kunnen we dan de advaita benadering opmerken en helder toepassen, vertrouwen op de ondeelbaarheid van ‘’ZIJN ”.

Het gaat bij alle oefeningen om spontaniteit uit het hart, niet om een mooi tekenresultaat!

Materiaal neemt Harry mee

Kosten: Euro 5, -

Opgave: liefst vooraf, telefonisch: 06-54726577 of per e-mail: h.vanzomeren@wanadoo.nl

Ook vrij tekenen zal waarschijnlijk 8 november en 13 december weer worden gegeven.

ZATERDAG 4 oktober is de volgende open dag. In ieder geval is er in de ochtend (10.30-12.30) een activiteit aangeboden door Pia

INTUITIEF ‘SCHILDEREN’

Een oefening in handelen zonder op resultaat te zijn gericht. Hoe doe je ‘doen’.

Na een begeleide meditatie gekoppeld aan adem en Yoga, gaan we aan de gang met krijt of potlood zonder dat we op enig resultaat gericht zijn.

Welke beelden zitten er nog? We zien het wel. Deze laten uitkomen in tekenen of via pastelkrijt.

Om ze vervolgens te vernietigen en tegelijkertijd te kunnen op hangen.

Loslaten en toch mag het er schijnbaar zijn.

Kosten: 5 euro. Zelf materiaal meenemen of een bijdrage voor het lenen daarvan (krijtjes, kleurpotloden), in overleg.

Informatie en opgave: Pia de Blok. ( Door mij is 17 jaar yoga les en intuïtief schilderen gegeven.)

e- mail piamariaaria@planet.nl of tel. 0181-317776

*

EEN VERTELLING

Héél lang geleden … zo lang, dat de wereld nog niet eens bestond, was er Licht … alleen maar Licht. Misschien was dat Licht van goud, of misschien zat er iets in van héél diep, diep blauw … het is niet te zeggen: het was het Licht zoals wij dan een heel enkele keer zien als we héél gelukkig zijn.

En het héle heelal was vol van dat Licht – Nou ja, heelal … er was nog geen heelal. Maar waar nu het heelal is, en de wereld, daar was toen dat Licht, dat vol leven zat, en waar het zo stil was, dat je een veertje had kunnen horen vallen.

Dat Licht had geen naam, want er was nog niemand om het een naam te kunnen geven. Dit Licht was het Naamloze, dat de mensen veel en veel later “God” zouden noemen. Het Licht noemde zichzelf “IK”, net zoals wij allemaal.

En toen, op een keer, gebeurde het dat het Licht tegen zichzelf zei: nu, wil ik iets zien: ik ga een heelal maken.

Maar ja, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want waar moest het Licht een heelal van maken? Er was immers niets anders dan het Licht zelf? Uit niets? Maar er bestond helemaal geen “niets”. Er zaten geen grote gaten in het Licht, waar geen Licht was… nee, er bestond geen “niets”. En er bestond ook nog geen hout en geen ijzer en geen grond en geen water … er was helemaal niets waar je een heelal van zou kunnen maken.

Er was alleen maar Licht. En daarom zag het Licht onmiddellijk, dat als het een Heelal wilde maken, zo’n heelal alleen maar zou kunnen bestaan uit Licht.

Toen ging het Licht naar zichzelf luisteren, en na een poosje hoorde het een zacht geluid, als van kleine golfjes die tegen het strand aan rollen … en toen keek het Licht naar zichzelf, en toen zag het, alsof het een droom was, hoe het zichzelf omtoverde tot kleine gouden puntjes … en hoe die puntjes de eindeloze ruimte begonnen te vullen, en hoe ze groter en groter werden, en nog groter … en toen waren het sterren en planeten … zonnen en manen, en een heleboel goud-stof dat lag te stralen zomaar, midden in de eindeloze ruimte.

En het Naamloze keek er naar… naar zichzelf dus eigenlijk, want al die puntjes en al die werelden en sterren bestonden uit niets anders dan Licht … en toen zei het Licht: “Is dat niet schitterend? … Is dat niet fantastisch? Ik ga nog verder dromen! “

En het Naamloze droomde verder, en keek rond in zijn schepping, naar de sterren … naar de planten … alles was even mooi.

En zo keek het ook op een gegeven moment naar de aarde, naar de wereld. En weet je wat het toen zei? Toen zei het Licht tegen zichzelf: “dit is een ideale plek om mezelf vrienden te maken … om gezelschap te maken waar is mee kan praten en te zingen en te dansen … Weet je wat, ik ga hier levende afgietsels maken van mezelf”.

John Hillman

Uit het Engels vertaald – oorspronkelijke titel ‘Love is what you are’
Gevonden in Yoga Advaita ’77, ’78, ‘79

*

Dansen als een zeemeeuw

Op vrijdagochtend 25 april hebben we met een klein groepje gedanst op de muziek uit de film over Jonathan de zeemeeuw. Vanuit een paar ontspanningsoefeningetjes onder leiding van Odile was het niet moeilijk om het zand, de zon en de zeewind te voelen waardoor we vanzelf werden meegenomen in de vrije beweging van de zeemeeuw. ‘Als dit zo doorgaat zijn de reisbureaus binnenkort failliet’, merkte iemand in de theepauze op. Het was prachtig te ervaren hoe ieder zijn/haar eigen energie volgde terwijl er tegelijkertijd eenheid bleef. En dat was er allemaal zonder woorden, zonder gedachten.

Willem Steetskamp

*

Realisatie een eeuw geleden

J.A.dèr Mouw (1863-1919) nam nadat hij kennelijk een doorbraak had beleefd de dichtersnaam Adwaita aan. ‘De verkondiging van dit nieuwe weten “zo eenvoudig” en “meteen zo sterrenachtelijk groot” …geschiedde door zijn gedichten’. (zo staat het in de korte biografie in het Volledig dichtwerk)

Hieronder een voorbeeld daarvan.

Kent iemand dat gevoel: ’t is geen verdriet,

’t is geen geluk, geen menging van die beiden;

’t hangt over je, om je, als wolken over heiden,

Stil, hoog, licht, ernstig; ze bewegen niet.

Je voelt je kind en oud; je denken ziet

door alles, wat scheen je van God te scheiden.

’t Is of een punt tot cirkel gaat verwijden;

’t is of een cirkel punt wordt en verschiet.

Je denkt: Nooit was het anders; tot mijn Wezen

ben ‘k al zo lang van sterflijkheid genezen.

Je weet; Niets kan mij deren; ik ben Hij.

Tot zekerheid je twijfel opgeheven,

zo hang je als eeuwig boven je eigen leven:

je bent de wolken en je bent de hei.

*

In de ‘Blue Sky’ krijgen mooie stukjes tekst, oproepen, aankondigingen en uitingen van mensen uit de Advaita Kring hun plaats. Inzendingen sturen naar Odile bbr@kabelfoon.nl en

Patricia f.y.zeilstra@planet.nl , verandering van e-mail adres aan Pia piamariaaria@planet.nl

Niet iedereen van de Kring leest de ‘Blue Sky’, dus algemene zaken die de kring aangaan dienen aan Douwe te worden gemeld.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod