Diverse ervaringen

1. Ik reed met de auto naar Gouda. Voor de eerste keer met cruise control. Ik kende het systeem nog niet zo goed en kon daardoor nog geen vaart minderen zonder het systeem helemaal uit te zetten. Soms, als ik net een heel klein beetje sneller reed dan de auto voor mij, wilde ik trager gaan rijden, maar ik wilde toch het systeem niet afzetten. Het gevolg was dat ik trager wilde gaan dan de auto waarin ik zat. Dat gaf me het gevoel dat mijn energetisch lichaam een beetje sneller ging dan ikzelf. Ik had het gevoel dat mijn energie voor mij uit ging, mijn lichaam verliet (via het hart). Toen de satsang van Douwe begon deed dit verschijnsel zich opnieuw voor, en wel steeds heviger. Tot op een bepaald moment mijn hart ontplofte: mijn energie vulde in één klap, letterlijk in geen tijd, de hele kosmos. Diezelfde ontploffing deed zich voortdurend voor, steeds opnieuw. Er was geen sprake meer van tijd, noch van afstand. De tijd van het gebeuren was nul, er werd steeds weer een oneindige afstand afgelegd in absoluut geen tijd. Ik zag tezelfdertijd dat er niets anders was dan een soort oppermachtig en oneindig geruis. Een oneindige potentie. Ik verstond niet dat er nog iets anders kon bestaan naast deze ongelooflijk machtige, allesvernietigende kracht. Tezelfdertijd hoorde ik Douwe in de verte spreken. Het klonk nietig en totaal onbelangrijk. Dat bleef zo een tijd doorgaan (een half uur of zo schat ik). Na die ervaring van die ontploffing zei ik aan Douwe dat ik niet verstond dat er iets kon zijn in deze machtige kosmos. Hij zei me dat er nog iets sterkers was dan die kosmische energie: het bewustzijn. Hij vroeg me die enorme kracht te laten oplossen in het bewustzijn. Dat gebeurde. Wat restte was een totale stilte, machtiger dan de energie van die ontploffing.


2. Douwe gaf een satsang over licht. Hij stelde ons voor om een warm lichtend punt te voelen in ons hart. Bij mij ging heel snel heel mijn hartstreek steeds warmer en vloeibaar worden. Ik vertelde dit aan Douwe, die keek en zei dat het zelfs ging brobbelen, en inderdaad direct voelde ik het brobbelen. Ik voelde mezelf brobbelen. Ik hoorde mezelf spreken. Dat spreken gebeurde vanzelf, ergens hoog in mij. Ik zat gecenterd in het hart, het spreken gebeurde door mijn mond. Ik ervoer een hele afstand tussen hart en mond. Ik stelde ook vast dat ik hoorde, ergens boven in mij.

3. Douwe vroeg ons ons voor te stellen dat we in een volledig verduisterde kamer, in een verduisterde kast, in een dichte kartonnen doos zaten met ons ogen toe. Hij vroeg ons ons te realiseren dat er daar nog altijd licht was. Op slag realiseerde ik me met grote zekerheid dat ik licht was.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod