Na woede

Ik was in gesprek met een vrouw en gaandeweg het gesprek werd deze vouw steeds bozer. Ze beschuldigde me en uitte allerlei verwijten, ze was zeer fel en sprak heftig en luid. Haar woede ging dwars door me heen, ik bleef bij mezelf. Het was duidelijk dat er niets in mij was dat iets moest afweren of tegen houden. Op een gegeven moment  keek ze me aan  met een blik vol  woede en zei verwijtend: wat kijk je, waarom zeg je niets!! Ondanks die heftige woede voelde ik de zachtheid in mijn ogen. Hierna werd het stil, ik zag haar naar binnen gaan. Zacht begon ze te huilen. Ze sprak over haar eenzaamheid en trauma's.  Haar verdriet werd steeds heftiger.  Ik bleef open en ook het verdriet landde nergens in mij. Het ging door me heen, ik bleef in contact met haar en mijn zelf. Het gedrag, de woorden en de gevoelens waren een buitenste laag waar ik dwars door heen kon kijken.  Wat overbleef was alleen dat wat er verschijnt.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod