Na woede

Ik was in gesprek met een vrouw en gaandeweg het gesprek werd deze vouw steeds bozer. Ze beschuldigde me en uitte allerlei verwijten, ze was zeer fel en sprak heftig en luid. Haar woede ging dwars door me heen, ik bleef bij mezelf. Het was duidelijk dat er niets in mij was dat iets moest afweren of tegen houden. Op een gegeven moment  keek ze me aan  met een blik vol  woede en zei verwijtend: wat kijk je, waarom zeg je niets!! Ondanks die heftige woede voelde ik de zachtheid in mijn ogen. Hierna werd het stil, ik zag haar naar binnen gaan. Zacht begon ze te huilen. Ze sprak over haar eenzaamheid en trauma's.  Haar verdriet werd steeds heftiger.  Ik bleef open en ook het verdriet landde nergens in mij. Het ging door me heen, ik bleef in contact met haar en mijn zelf. Het gedrag, de woorden en de gevoelens waren een buitenste laag waar ik dwars door heen kon kijken.  Wat overbleef was alleen dat wat er verschijnt.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod