Teksten van Harry

Stilte, de ware zin


Stilte, de ware zin, lijkt zinloos,
door als in verstilling te leven
ervaar je de zin achter de stilte.

Stilte, de ware zin, herkennen,
stil is de ongrond van beleven
betekenis de stiltebron van Zijn.

Stilte, de ware zin, is hier open,
wezenlijke stilte in het zelf-zijn,
met alles en niets samenvallend.

*

Stil ijl subtiel Zijn


Stil ijl subtiel Zijn in droomontmoeting
stilte in het stil zijn van ijl dunne fijnheid
onbeweeglijk geluidloos stabiel subtiel Zijn.

Stil ijl subtiel Zijn in Helder Bewuste gratie
voorbij gevoelsbegrenzing als uitspansel
ontstegen aan beperkend gedachtespinsel.

Stil ijl subtiel Zijn metamorfose van worden
het slaat vanzelf vormverschijning stil gade
uit de Realiteit aandachtig vol van genade.


*

Helderheid


Plotseling is het helder!
Het zicht heldert vanzelf.
Toegewijd vertrouwen,
laat 'mij', twijfelloos,
in ananda-helderheid verstillen.

Ikzelf ben de vertroebelde factor.
Ikzelf ben de energie in beweging.
Ontspannen kan ik dat aanschouwen.
Terugwijkend klaar vaststellen:
dáár is geen interne helderheid.

Nu: energie in verstilde rust,
een plaatsloze bewegingloosheid.
Eenvoud van leeg, ruim, helder zicht.
Heldere essentie, zonder substantie.
Woord en beeldloos 'Helderheid'.

*

Kwetsbare fleurt


weggestorven ik-kramp
om onkwetsbaar te wezen
nu kwetsbaar levend
in een spontane fleurt

levenstijd is het kapitaal
in kwetsbaarheid levend
fleurt met het beleven
in vasthouden en loslaten
in wat komt en gaat
door liefdevol op je plek te zijn

onkwetsbaarheid afleggen
volbrengen in kwetsbaarheid
inclusief hartenpijn in afkeuring

vreugde in voorwaardenloze
liefdesvolledige vergeving

waarachtige kwetsbare fleurt
dansende fleurt in de openheid
steeds nieuwe levens fleurt
steeds al het oude loslaten
in een kwetsbare fleurt

wat ik was doet niet meer mee
wat nu is
fleurt kwetsbaar op

*

Toelichting


hoe het gebeurden weet ik niet
dat het ik-denk nu in dienst staat van
het plaatsloze gevoelshart is helder wetend

de openheid is ook het kwetsbare
afstemmen op de in de levenstijd
subtielere zelfsfeer vermeerdert
het kapitaal tot nieuwe mogelijkheden
het beperkende duale ik te ontstijgen
in een ontspannen fleurt

het is volbracht in kwetsbaarheid
in overgaven en vertrouwen
tot een subtielere zelfzijn-sfeer

in een vergevende sfeer
zijn ouders vrouw en kinderen
in brieven om vergeving gevraagd
inclusief interne zelfvergeving

alles opent zich steeds nieuw
verdampt direct na verschijning
ook de herinnering behalve
voor belevingen als lering dienstbaar

oplevend in de vanzelfheid
uit het hart zonder plaats
heeft als liefde in alles een plek
vloeit kwetsbare zachtheid
fleurt uitbundigheid in en uit

Harry van Zomeren


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod