Teksten van Ivan


1
Als we niets hoeven te doen,
als we niets hoeven te zijn,
als er geen plan is,
als overgave zijn kans krijgt,
dan is er gewoon openheid.
Dan kan het rustig worden,
dan voelt het goed,
dan kunnen we verblijven
in de verkwikkende warmte
van het hart
en zo de tedere liefde
van het leven vinden.

*

2
Het ENE is absoluut
en onverbrekelijk verbonden
met het andere.
Dit vertrekpunt,
die getuigenis,
getuigt
van een grenzeloosheid,
een mededogen,
een heldere liefde
of een liefdevolle helderheid.
Wie dat ziet,
roept geen weerstand op.
Daar staat het ENE borg voor.

*

3
Wat grijpt wordt gegrepen.
Wat spreekt wordt besproken.
Wat wenst wordt verwenst.
Wat is verdwijnt
en stilte blijft over,
als het zijn
dat gewenst
en onbesproken
begrijpt.

*

4
Als er geen dwang,
geen onderdrukking,
geen opwindend belang,
geen ik-zelf is,
dan is HET gewoon
rustig en belangeloos,
vredevol en vrij,
de verlichting nabij.

*

5
Als je klaar zit en alert bent
uitdrukking, verbeelding of verwoording zoekt
dan is er al vlug inspiratie.
Je vraagt erom,
dat wat is vraagt niet liever.
Het laat zich zien,
het laat zich ontmoeten.
Het dringt door
ik ben het zelf
net zoals jij het bent
zoals we het allen zijn.
Dat ene verbindende dat vooraf gaat
aan elke uitdrukking
kan niet geraakt worden
door geen enkele omstandigheid of situatie
en hoe het zich ook toont
het is niks speciaals
het blijft gewoon
een ontmoeting met jezelf
of een verbeelding van jezelf
een open komen voor zichzelf.

*

6
Dat eeuwige zelf dat
alle leven aankan
en altijd in staat is
en bereid is
om datzelfde leven
te blijven omhelzen
dat is het zelf zonder ik.
De grondslag van alle zelven.
Hoe het zich uit
hoe het bestaat
dat doet er niet toe.
Het is enkel dat omhelzende,
dat verenigende, dat ene
dat gemakkelijk
samenvalt met alles
en verdampt in niets.

*

7
Het is raar om in die stilte
dat levende verhaal te ontmoeten
dat zomaar ontstaat
en zich gewoon voordoet zoals het is.
Met een zelf en een ander
met een planeet en een kosmos
met een heel leven
met een heel verhaal
dat zijn gang mag gaan.
Het verschijnt en er is geen keuze
het brengt wat
en laat gaandeweg zien
waar het naartoe voert.
Het laat waarheden ontwaken.
Het legt de eindeloze kringloop der dingen bloot.
Het grijpt diepgaand in
het dwingt veranderingen af.
Je kunt ervan denken wat je wilt
weerstand bieden of niet
het doet er niet toe
het gaat zijn gang
en de cirkel sluit niet meer
het blijft open
stilte en leven vloeien ineen.

*

8
Dat ene, dat verder besef,
zo eenvoudig, zo simpel,
geen ander, geen ik, alles één.
Dat sterke, dat zekere, dat tedere,
dat levend, voelend geheel.
Geen splitsing, geen drang,
de absolute hereniging in jezelf.
Die visie, die gloedvolle rust,
zo zuiver, zo rein genietend,
zo liefdevol, zo helder verbonden,
zo ruim, zo onbeperkt verlicht,
zo zacht, zo stil het komen en gaan.
Het oorspronkelijke, het spontane,
het geluk, de basis van alle zijn.
De gevende onschuld, het verdere,
het geduld, het vertrouwen, het oplossen,
zo anders, zo ver.
Laat het nu maar gaan,
laat het nu maar los.
Meer is niet nodig,
zo is het goed.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod