Teksten van Ivan


1
Als we niets hoeven te doen,
als we niets hoeven te zijn,
als er geen plan is,
als overgave zijn kans krijgt,
dan is er gewoon openheid.
Dan kan het rustig worden,
dan voelt het goed,
dan kunnen we verblijven
in de verkwikkende warmte
van het hart
en zo de tedere liefde
van het leven vinden.

*

2
Het ENE is absoluut
en onverbrekelijk verbonden
met het andere.
Dit vertrekpunt,
die getuigenis,
getuigt
van een grenzeloosheid,
een mededogen,
een heldere liefde
of een liefdevolle helderheid.
Wie dat ziet,
roept geen weerstand op.
Daar staat het ENE borg voor.

*

3
Wat grijpt wordt gegrepen.
Wat spreekt wordt besproken.
Wat wenst wordt verwenst.
Wat is verdwijnt
en stilte blijft over,
als het zijn
dat gewenst
en onbesproken
begrijpt.

*

4
Als er geen dwang,
geen onderdrukking,
geen opwindend belang,
geen ik-zelf is,
dan is HET gewoon
rustig en belangeloos,
vredevol en vrij,
de verlichting nabij.

*

5
Als je klaar zit en alert bent
uitdrukking, verbeelding of verwoording zoekt
dan is er al vlug inspiratie.
Je vraagt erom,
dat wat is vraagt niet liever.
Het laat zich zien,
het laat zich ontmoeten.
Het dringt door
ik ben het zelf
net zoals jij het bent
zoals we het allen zijn.
Dat ene verbindende dat vooraf gaat
aan elke uitdrukking
kan niet geraakt worden
door geen enkele omstandigheid of situatie
en hoe het zich ook toont
het is niks speciaals
het blijft gewoon
een ontmoeting met jezelf
of een verbeelding van jezelf
een open komen voor zichzelf.

*

6
Dat eeuwige zelf dat
alle leven aankan
en altijd in staat is
en bereid is
om datzelfde leven
te blijven omhelzen
dat is het zelf zonder ik.
De grondslag van alle zelven.
Hoe het zich uit
hoe het bestaat
dat doet er niet toe.
Het is enkel dat omhelzende,
dat verenigende, dat ene
dat gemakkelijk
samenvalt met alles
en verdampt in niets.

*

7
Het is raar om in die stilte
dat levende verhaal te ontmoeten
dat zomaar ontstaat
en zich gewoon voordoet zoals het is.
Met een zelf en een ander
met een planeet en een kosmos
met een heel leven
met een heel verhaal
dat zijn gang mag gaan.
Het verschijnt en er is geen keuze
het brengt wat
en laat gaandeweg zien
waar het naartoe voert.
Het laat waarheden ontwaken.
Het legt de eindeloze kringloop der dingen bloot.
Het grijpt diepgaand in
het dwingt veranderingen af.
Je kunt ervan denken wat je wilt
weerstand bieden of niet
het doet er niet toe
het gaat zijn gang
en de cirkel sluit niet meer
het blijft open
stilte en leven vloeien ineen.

*

8
Dat ene, dat verder besef,
zo eenvoudig, zo simpel,
geen ander, geen ik, alles één.
Dat sterke, dat zekere, dat tedere,
dat levend, voelend geheel.
Geen splitsing, geen drang,
de absolute hereniging in jezelf.
Die visie, die gloedvolle rust,
zo zuiver, zo rein genietend,
zo liefdevol, zo helder verbonden,
zo ruim, zo onbeperkt verlicht,
zo zacht, zo stil het komen en gaan.
Het oorspronkelijke, het spontane,
het geluk, de basis van alle zijn.
De gevende onschuld, het verdere,
het geduld, het vertrouwen, het oplossen,
zo anders, zo ver.
Laat het nu maar gaan,
laat het nu maar los.
Meer is niet nodig,
zo is het goed.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod