Teksten van Jan


*

Korte teksten


Hier

is

rust,

aan

de

periferie

krioelt

het.

De

zin

van

alle

veranderingen

lijkt

te

bestaan

in

het

accentueren

van

de

stilte

in

het

centrum.

Bij

een

nauwkeurig

waarnemen

van

dit

moment,

blijkt

er

slechts

ragfijne,

dansende

energie

te

zijn.

Zodra

het

geheugen

gaat

werken,

stolt

alles

en

wordt

solide.

Er

is

enkel

en

alleen

dit

moment.

Maar

als

er

alleen

dit

moment

is,

valt

de

bodem

uit

het

tijdsbegrip

en

verdwijnt

ook

dit

moment.Elke

inademing

verdwijnt

in

een

niet-punt.

Elke

uitademing

creëert

alles

opnieuw.

Wat

is

het

meest

reëel?

Objecten,

mentale

gebeurtenissen

of

toch

dat

niet-punt?Het

waaide

vannacht.

Er

was

enkel

bewustzijn

van

de

wind

en

het

geruis.

Toen

viel

ook

die

scheiding

weg

en

waaide

het

alleen

nog

maar.Heb

je

je

eigen

schaduw

wel

eens

onder

ogen

durven

zien?

Bleken

de

contouren

der

demonen

bij

nader

inzien

slechts

contouren

van

gedachtenspinsels

te

zijn?Icarus'

kunstmatige

vleugels

voerden

hem

te

hoog,

evenzo

brengt

je

ego

je

steeds

opnieuw

in

de

problemen.

Totaal

zonder

verlangen

ben

je

overal

thuis.De

mantra

voert

me

naar

een

dimensie

waar

het

denken

geen

vat

op

heeft.

Het

denken

gaat

door,

maar

de

angel

der

identificatie

is

verdwenen.Onlangs

probeerde

ik

me

voor

te

stellen

dat

ik

hier

en

nu

zou

sterven;

de

overtuiging

dat

ik

nooit

geboren

was

bleek

echter

onoverkomelijk.Wanneer

de

golven

tijdens

de

overtocht

erg

hoog

en

wild

zijn,

is

het

goed

om

je

te

herinneren

dat

je

de

overkant

nooit

hebt

verlaten.Een

gedachte

verscheen

tijdens

het

mediteren.

"Aan

wie

doet

deze

gedachte

zich

voor?"

was

de

vraag.

"Aan

Mij"

antwoordde

een

echo

uit

een

bodemloze

put.Jan Coppens

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod