C.O. Jellema (1936-2003)


De gedichten en essays van de germanist en theoloog Jellema kregen verschillende beoordelingen. Enerzijds was er de kritiek dat zijn teksten moeizaam en vanuit een kwellende bedachtzaamheid zijn geschreven en dat daarin teveel vormvastheid zit (sonnetten) en teveel heimwee en weemoed. Anderzijds was er veel bewondering voor de stijl en de inhoud van zijn gedichten. Zijn bundels kregen veel literaire prijzen.
Jellema gaat meestal uit van alledaagse gebeurtenissen en voorwerpen, maar laat hen dan verwijzen naar een groter geheel. Vaak is er het verlangen één te worden met dat wat hij zag. In 1999 verscheen zijn vertaling van het Buch der Götlichen Tröstung van Meister Eckhart. De onderstaande gedichten komen uit zijn Verzameld Werk - Gedichten, Querido, Amsterdam 2005.

*

Kijken

Ik kijk hoe ik kijk
naar de man die ik ben
die kijkt naar de sneeuw
die loopt door de sneeuw
die kijkt hoe ik kijk
naar de sneeuw en de man
die kijkt naar de sneeuw
die loopt door de sneeuw
die ik ben en die kijkt
hoe ik ben in de sneeuw
en de man in de sneeuw
ben ik niet

(p. 55)

*

Hand


Die dit lichaam waartoe zij behoort
reinigt met spons en zeep,
die de vork naar de mond voert
om het te voeden,
die de pen op papier uit het hoofd
de woorden doet schrijven,
die een hand geeft, een groet wuift,

die van haar medehand nagels knipt,
in de gang op de tast het lichtknopje vindt,
de pan boent, het bord in de kast zet,
de rozen, de vlinderstruik snoeit in het voorjaar
en aarde verkruimelde om de moerbei
- een armlengte klein nog - aandachtig te planten,

die voor me denkt in het doen zolang ik kan denken

en niet meer van mij is
als de vork in de la blijft,
het blad onbeschreven, schoon
pan en bord in de stillere keuken

(als het lichtknopje later van vreemde vingers
niet meer opschrikt en - vreemder -
de moerbei een boom werd),

maar nu nog de zool is die loopt op gevoel,
zoals Rilke zegt,

kijk op de stoelleuning naast me, die hand.

(p. 484)

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod