Constantijn Huygens (1596-1687)


Huygens was een homo universalis. In zijn tijd kon dat nog. Hij was dichter, schilder, componist, musicus, bewoog zich in de hoogste culturele en politieke kringen, reisde de Europese landen af, enzovoort. Zijn gedichten waren in die tijd opvallend door de dubbelzinnigheden en gedachtesprongen. Hieronder staat een klein gedichtje waarin de lezers van de AC-webpagina’s wel iets zullen herkennen. Het komt uit: Puntdichten (in Geliefde gedichten, De Arbeiderspers, Amsterdam 1972, p. 61)

*

Grafschrift

Hier ligt een man in d’as,
Zo gierig al zijn leven,
Hij wou de geest nauw geven,
Omdat het geven was.

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod