Douwe Tiemersma


Uit: Naar de Openheid, Uitg. Advaitacentrum, Leusden 2003 (1983)

*

wondermooie bloemen
wondermooie tuin
hoor de bijen zoemen
een heldere fontein
zondoorglansde kleuren
van verrukkelijke pracht
hier kan alles gebeuren
hier wordt het nooit meer nacht.

ten koste van de vormen
versterkt zich steeds het licht
het stralen van alles wordt sterker
de dingen verdwijnen uit 't gezicht
ik word overweldigd
kan niet meer blijven staan
alleen bewustzijn is nu over
oneindige lichtoceaan

*

de zon op zijn hoogste punt
de tijd staat even stil
alles wacht tot hij gaat vallen
een voortdurende gewichtsloosheid

de avondlucht in schemering
licht en donker evenwicht
een onbeweeglijke vogel
een tijdloos genieten van rust

de vertrouwde aanwezigheid van de nacht
tussen slaap en slaap
het eindeloze koraal van de sterren
een eindeloze stilte

voordat de ochtend begint
gevlogen uit de slaap
zweven tussen frisheid en warmte
een allesdoordringende helderheid

tussen de tikken van de klok
in het centrum van het wiel
de uitbarsting van Zelf
een Zijn zonder naam en vorm

*

Ook op dat weggetje door het water:
de wind vaart af en aan
met rimpels en geruis in elzen;
ik zie me daar beneden staan.

Vele beelden worden wakker
van mezelf als spelend kind,
als schilder, fietser, denker;
als wolken gaan ze met de wind.

Alle beelden zijn verdwenen;
de lucht is helder als voorheen,
het water glad en zondoorschenen,
maar nu zijn ik en alles Eén.

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod