Gerrit Achterberg (1905-1962)

Achterberg was gefascineerd door de dood, zijn eigen dood en die van de geliefde. Hij schoot zijn hospita dood. In zijn gedichten probeerde hij tot een verlossing van de dood te komen. Hier en daar lijkt hem dat even te lukken.

*

Eigen zee


Binnen u, o lied, kan het niet hinderen,
wat of de wereld aan mij doet verminderen:
vrijheid, naam, vriendschap, lot.

Te dieper word ik van u volgestort,
naarmate ik leger onderga
de rijkdom van uw glorie en gena.

En deze zee komt geen golf te kort.

Uit: Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 985, p. 971

*

Tracé


Diep in de middag wordt het licht secuur.
Een griffel kan nog mijn geboorte schrijven
op het leisteen gebergte van de Eifel
binnen de randen van een brilmontuur.

De kartelingen waar ik tegen tuur
zijn vreemde streken die constant verblijven
in het gezichtsveld als een verre twijfel
maar in' t geheugen schuiven op den duur.

Nooit was ik zo geheel en zo bijeen.
Het reizen gaat verbintenissen aan
met wat zich in de tijd verscholen houdt.
Ik ben toekomend en voorbij meteen.
En voel mij door de ogenblikken gaan
als eeuwigheid. God is mijn enkelvoud.

Verzamelde gedichten, p. 853

*

Aanhalingstekens


'Ik ben geen lichaam meer.
Mijn ogen zijn een vergezicht,
mijn oren straatgerucht,
mijn handen tegenwind en -weer.

Mijn voeten zijn naar het weleer
de afstand en de vlucht.
Hoe kom ik in het woord terecht,
bij alle willekeur

van weg en zintuig? Deel voor deel
ontviel ik mij als een teveel,
maar het geheel waaruit ik wies

heeft geen orgaan om zijn verlies
te ondervinden, been en merg
werden tot boom en berg.'

Verzamelde gedichten, p. 731


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod