Gerrit Achterberg (1905-1962)

Achterberg was gefascineerd door de dood, zijn eigen dood en die van de geliefde. Hij schoot zijn hospita dood. In zijn gedichten probeerde hij tot een verlossing van de dood te komen. Hier en daar lijkt hem dat even te lukken.

*

Eigen zee


Binnen u, o lied, kan het niet hinderen,
wat of de wereld aan mij doet verminderen:
vrijheid, naam, vriendschap, lot.

Te dieper word ik van u volgestort,
naarmate ik leger onderga
de rijkdom van uw glorie en gena.

En deze zee komt geen golf te kort.

Uit: Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 985, p. 971

*

Tracé


Diep in de middag wordt het licht secuur.
Een griffel kan nog mijn geboorte schrijven
op het leisteen gebergte van de Eifel
binnen de randen van een brilmontuur.

De kartelingen waar ik tegen tuur
zijn vreemde streken die constant verblijven
in het gezichtsveld als een verre twijfel
maar in' t geheugen schuiven op den duur.

Nooit was ik zo geheel en zo bijeen.
Het reizen gaat verbintenissen aan
met wat zich in de tijd verscholen houdt.
Ik ben toekomend en voorbij meteen.
En voel mij door de ogenblikken gaan
als eeuwigheid. God is mijn enkelvoud.

Verzamelde gedichten, p. 853

*

Aanhalingstekens


'Ik ben geen lichaam meer.
Mijn ogen zijn een vergezicht,
mijn oren straatgerucht,
mijn handen tegenwind en -weer.

Mijn voeten zijn naar het weleer
de afstand en de vlucht.
Hoe kom ik in het woord terecht,
bij alle willekeur

van weg en zintuig? Deel voor deel
ontviel ik mij als een teveel,
maar het geheel waaruit ik wies

heeft geen orgaan om zijn verlies
te ondervinden, been en merg
werden tot boom en berg.'

Verzamelde gedichten, p. 731


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod