Gerrit Achterberg (1905-1962)

Achterberg was gefascineerd door de dood, zijn eigen dood en die van de geliefde. Hij schoot zijn hospita dood. In zijn gedichten probeerde hij tot een verlossing van de dood te komen. Hier en daar lijkt hem dat even te lukken.

*

Eigen zee


Binnen u, o lied, kan het niet hinderen,
wat of de wereld aan mij doet verminderen:
vrijheid, naam, vriendschap, lot.

Te dieper word ik van u volgestort,
naarmate ik leger onderga
de rijkdom van uw glorie en gena.

En deze zee komt geen golf te kort.

Uit: Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 985, p. 971

*

Tracé


Diep in de middag wordt het licht secuur.
Een griffel kan nog mijn geboorte schrijven
op het leisteen gebergte van de Eifel
binnen de randen van een brilmontuur.

De kartelingen waar ik tegen tuur
zijn vreemde streken die constant verblijven
in het gezichtsveld als een verre twijfel
maar in' t geheugen schuiven op den duur.

Nooit was ik zo geheel en zo bijeen.
Het reizen gaat verbintenissen aan
met wat zich in de tijd verscholen houdt.
Ik ben toekomend en voorbij meteen.
En voel mij door de ogenblikken gaan
als eeuwigheid. God is mijn enkelvoud.

Verzamelde gedichten, p. 853

*

Aanhalingstekens


'Ik ben geen lichaam meer.
Mijn ogen zijn een vergezicht,
mijn oren straatgerucht,
mijn handen tegenwind en -weer.

Mijn voeten zijn naar het weleer
de afstand en de vlucht.
Hoe kom ik in het woord terecht,
bij alle willekeur

van weg en zintuig? Deel voor deel
ontviel ik mij als een teveel,
maar het geheel waaruit ik wies

heeft geen orgaan om zijn verlies
te ondervinden, been en merg
werden tot boom en berg.'

Verzamelde gedichten, p. 731


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod