Harry van Zomeren (1945)


Hieronder staan enkele proza-teksten uit: Dit overvloeiende ene, uitgegeven in eigen beheer (info@harryvanzomeren.nl).
'Het kan ook haast niet anders. Bij het proces van realisatie van Dat wat woord- en beeldloos is komen veel beeldende energieën vrij. Bij sommigen is die uit-bundigheid door de druk van het zich uitdrukken groot. Dat zet zich voort totdat de druk weg is. Bij Harry was het een vulkaan van woorden en beelden. Langzamerhand werden de uitingen eenvoudiger, zuiverder, transparanter en kregen ze meer zeggingskracht. Een deel van dit boek gaat over het proces van vormgeven, maar de middelen die vorm geven vallen steeds meer weg. De beelden en de teksten spreken dan meer direct. Daarmee kunnen zij ook anderen raken en naar het uiteindelijke verwijzen.' (uit het Voorwoord van Douwe Tiemersma).

*

al-verlangen

het vermoeden komt in me op
dat er een al-verlangen in me is
het is geen verlangen naar dingen
ook niet naar een bepaalde toestand
wel heeft het met inzicht te maken
het geeft doorzicht naar al-verlangen

het weten heldert en komt spontaan in me op
alomvattend volmaakt is dat verlangen
beperkende gedachten overstijgend
alle dingen komen uit dat volmaakte
alle toestanden zijn er in gegrondvest
zelf dat volmaakte oerverlangen zijn

zelf dat beginloze eindeloze al-verlangen zijn
zelf dat ondeelbare zonder tweede zijn
zelf dat leeg al-beschikbare liefdevolle zijn
vanzelf kent het in me de kennendheid
vanzelf weet het in me de al-wetendheid
vanzelf beseft het in me al-vervuld te zijn

*

stil

als sterrenstof
daalt stil in mezelf tijdloos ontzag

wensloos verschiet
een vallende ster stil
in nachtplooien
van oneindigheid

dingen in de tijd
lijken buiten mezelf
stil voort te glijden

als die bezielde energie door een gebeurtenis
is opgebruikt
zinkt het
in mezelf
stil weg

*

flits


schouw de tijdloze flits tussen het interval
van waken en slapen
de tijdloze subtiele flits
van louter gewaarzijn
enkel bewust-zijn
herinnert zich geen gebeurtenissen in de tijd het ik herinnert als
persoonlijkheidverbinding is er dan uit weggegaan
dat wat zich laat herinneren is niet meer hier en nu
is door het nu gezakt
wat blijft over zonder
het herinneren
enkel dit
de liefdesvolledigheid
in kristal heldere eenvoud
daarin wordt eenvoudig aanvaart dat wat is zoals het is
daarin verheugt zich
dit licht zijn
daarin is continu

voorbij licht en donker bewustzijnslicht
in de tijdloze flits

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod