Isabel Allende (1942)


Isabel Allende werd uit Chileense ouders geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima. In haar vaderland Chili werkte ze onder meer voor een radicaal vrouwenblad, publiceerde talrijke artikelen en toneelstukken en verzorgde verschillende televisieprogramma's. Na de militaire staatsgreep in 1973, waarbij haar oom, president Salvador Allende, werd vermoord, vestigde zij zich met haar gezin in Venezuela. Momenteel is zij als schrijfster en journaliste werkzaam in haar woonplaats San Francisco (USA).

Haar roman Paula gaat over een moeder die waakt aan het ziekbed van haar dochter, met wie ze wanhopig contact probeert te krijgen. Maar Paula ligt in coma en doolt eenzaam rond in het duistere gebied tussen leven en dood. Aan haar ziekbed gezeten beschrijft haar moeder de herinneringen aan haar veelbewogen leven, waarin het volgende fragment voorkomt.

*

'Ik voelde dat ik onderging in dat frisse water en wist dat de reis door het verdriet eindigde in een absolute leegte. Terwijl ik oploste kreeg ik de openbaring dat de leegte vol is met alles wat het universum bevat. Het is tegelijkertijd niets en alles. Heilig licht en onpeilbare duisternis. Ik ben de leegte, ik ben alles wat bestaat, ik ben in elk blad van het bos, in elke dauwdruppel, in elk asdeeltje dat het water meevoert, ik ben Paula en ik ben ook mezelf, ik ben niets en al het andere in dit leven en in andere levens, onsterfelijk.'

Uit: Paula. Uitgeverij Muntinga, Rainbow pocketboeken, 2005. Vert. Adrie Muntinga

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod