Jelle Bangma (1955- )

Bagma wenjet yn Deinum. Hy skreau de dichtbondels Wjukslach yn wifelljocht en Smoarge smjirkerts
Dit gedicht komt út: De twadde sirkel – gedichten en ferhalen, Frysk en Frij, Ljouwert 1993.


*

Nei in grinsleaze waarmte


Soest opstige fan 'e kâlde grûn
it ierdske lizze litte
de dei ôfskodzje
it smûgjend bestean skjinwaaie.

Woest dy bleatjaan
oan streamen fan ier ljocht
yn in nije kosmos
- blau, sjoch hoe blau -
woest dy iepenteare
yn loften fan libben.

Kinst net loskomme
del slacht de dei
yn domwei fuortbestean
bist bûn yn 'e sirkel
fan koartsichtigens
kinst net frij wurde
fan tefolle ierde.

Koest mar opstige út de âlde grûn
en wolkens iepenbrekke
nei in grinsleaze waarmte.

*

Naar een grenzeloze warmte


Je zou opstijgen van de koude grond
het aardse laten liggen
de dag afschudden
het zelfvoldane bestaan schoonwaaien.

Je wilde je blootstellen
aan stromen van vroege lucht
in de nieuwe kosmos
- blauw, zie hoe blauw –
je wilde je openvouwen
in luchten van leven.

Je kan niet loskomen van
de dag slaat neer
in domweg voortbestaan
je bent gevangen in een cirkel
van kortzichtigheid
je kunt niet niet vrij worden
van teveel aarde

Kon je maar opstijgen uit de oude grond
en wolken openbreken
naar een grenzeloze warmte.

*


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod