Rosa Wouters (1939-2004)


Zij schreef over tal van New Ageonderwerpen in haar rubrieken in het Vlaamse weekblad Flair. Enkele boeken van haar zijn Het Boek Lilith en Waarin schuilt mijn kracht?. Daarnaast schreef zij enkele boeken over astrologie. Het tekstje hieronder is uit Een cirkel van liefde (Kosmos, Utrecht/Antwerpen 1992, p. 88-89). Dit boekje gaat over de liefdeservaringen van Rosa met haar vriend. De beschrijving van de gevoelens en dromen is New Age-achtig, maar enkele stukjes breken door naar non-dualiteit.

*

Hoeveel ik ook van hem hield en hoe dierbaar hij me ook was, toch had ik op een of andere manier het gevoel dat het niet hém was die ik zocht.
De zachtheid van zijn ogen, de warmte van zijn stem, de geborgenheid van zijn lichaam... Het had alles te maken met wat ik verlangde van een man en tegelijk helemaal niets.
Want wat me beroerde was juist dat vormloze, dat onpersoonlijke, dat zo uitgesproken sterk in hem aanwezig was, en dat zich niet liet benoemen.

`Het ego-loze houden van' zoals hijzelf het omschreef, omdat ook hij het zo voelde.
Dat wat je in jezelf toelaat als alle schijn is afgelegd. Als alle decor overboord is gegooid en enkel de essentie overblijft, die leeg én dynamisch is.

Vaak voel ik de grens niet meer van mezelf.
Geen lijn of punt waar ik de ander raak.
Omdat alles in elkaar overvloeit.

Dan is alles één geest. Eén geheel.

Dan heb ik gewoon opgehouden te bestaan.

*

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod