Tukaram (ongeveer 1608-1649)


Tukaram was een Zuid-Indiase dichter in de bhakti-traditie der zuidelijke Sants. Het woord Sant heeft als betekenis ‘gericht op de ware werkelijkheid’. Er zijn duizenden abhangs van hem overgeleverd, dat zijn korte verzen die geciteerd en gezongen worden bij pelgrimages. De bhakti wordt bij Tukaram op vele manieren onder woorden gebracht. Het smeken tot God beeldt hij bijvoorbeeld uit met een bedelaar die afwachtend en volhardend aan de deur staat. De bhakta kan zichzelf echter ook zien als een kind dat door God bij de hand genomen wordt. In veel gedichten wordt ook de vreugde tot uitdrukking gebracht die voortvloeit uit de Eenheidservaring.
Dit gedicht is ontleend aan Mystiek ervaren van Ben-Ami Scharfstein, Servire Uitgevers B.V., Katwijk aan Zee, 1987.

*

Jij, jij neemt een vorm aan
Ik, ik wordt eindeloos herboren:
Beiden in het streven naar vereniging.
Mijn vreugde, jouw lichaam.
Jouw verrukking, mijn aanwezigheid.

Ik geef jou je voorkomen,
Jij schenkt me de oneindigheid.

Wij tezamen vormen één enkel lichaam.
Een nieuw wezen wordt geboren,
Het Jij-Ik, het Ik-Jij.

Er is niet langer een verschil tussen ons,
Ik-Jij, Jij-Tuka.

*

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod