Tukaram (ongeveer 1608-1649)


Tukaram was een Zuid-Indiase dichter in de bhakti-traditie der zuidelijke Sants. Het woord Sant heeft als betekenis ‘gericht op de ware werkelijkheid’. Er zijn duizenden abhangs van hem overgeleverd, dat zijn korte verzen die geciteerd en gezongen worden bij pelgrimages. De bhakti wordt bij Tukaram op vele manieren onder woorden gebracht. Het smeken tot God beeldt hij bijvoorbeeld uit met een bedelaar die afwachtend en volhardend aan de deur staat. De bhakta kan zichzelf echter ook zien als een kind dat door God bij de hand genomen wordt. In veel gedichten wordt ook de vreugde tot uitdrukking gebracht die voortvloeit uit de Eenheidservaring.
Dit gedicht is ontleend aan Mystiek ervaren van Ben-Ami Scharfstein, Servire Uitgevers B.V., Katwijk aan Zee, 1987.

*

Jij, jij neemt een vorm aan
Ik, ik wordt eindeloos herboren:
Beiden in het streven naar vereniging.
Mijn vreugde, jouw lichaam.
Jouw verrukking, mijn aanwezigheid.

Ik geef jou je voorkomen,
Jij schenkt me de oneindigheid.

Wij tezamen vormen één enkel lichaam.
Een nieuw wezen wordt geboren,
Het Jij-Ik, het Ik-Jij.

Er is niet langer een verschil tussen ons,
Ik-Jij, Jij-Tuka.

*

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod