Tukaram (ongeveer 1608-1649)


Tukaram was een Zuid-Indiase dichter in de bhakti-traditie der zuidelijke Sants. Het woord Sant heeft als betekenis ‘gericht op de ware werkelijkheid’. Er zijn duizenden abhangs van hem overgeleverd, dat zijn korte verzen die geciteerd en gezongen worden bij pelgrimages. De bhakti wordt bij Tukaram op vele manieren onder woorden gebracht. Het smeken tot God beeldt hij bijvoorbeeld uit met een bedelaar die afwachtend en volhardend aan de deur staat. De bhakta kan zichzelf echter ook zien als een kind dat door God bij de hand genomen wordt. In veel gedichten wordt ook de vreugde tot uitdrukking gebracht die voortvloeit uit de Eenheidservaring.
Dit gedicht is ontleend aan Mystiek ervaren van Ben-Ami Scharfstein, Servire Uitgevers B.V., Katwijk aan Zee, 1987.

*

Jij, jij neemt een vorm aan
Ik, ik wordt eindeloos herboren:
Beiden in het streven naar vereniging.
Mijn vreugde, jouw lichaam.
Jouw verrukking, mijn aanwezigheid.

Ik geef jou je voorkomen,
Jij schenkt me de oneindigheid.

Wij tezamen vormen één enkel lichaam.
Een nieuw wezen wordt geboren,
Het Jij-Ik, het Ik-Jij.

Er is niet langer een verschil tussen ons,
Ik-Jij, Jij-Tuka.

*

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod