Bijscholing en trainingen

{module Kennis Non dualiteit menu}


Advaita Centrum - Bijscholing en trainingen van de thematische werkgroepen

Enkele aantekeningen door Douwe Tiemersma, 6 augustus 2008

1. Achtergrond
Naast de kernactiviteiten van het Advaita Centrum onder het hoofdje ‘Advaita Spirituele Weg’, was er al snel het ‘Advaita Studiecentrum’ als de voortzetting van het Advaita Programma van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen dit Studiecentrum ontstonden verschillende Projectgroepen. De Projectgroepen Psychotherapie en Management waren gericht op een beter begrip van een bepaalde maatschappelijke sector en van de problematiek die mensen ondervinden als ze hun inzicht in non-dualiteit hierin laten doorwerken.
Het Project Jeugd had direct een meer praktische oriëntatie. Het wilde bijdragen aan ontspanning en inzicht bij de jeugd. In de Projectgroepen Psychotherapie en Management ontwikkelde zich langzamerhand ook een meer praktische gerichtheid en er zijn ideeën om, net als bij het jeugdproject, trainingen te ontwikkelen, zowel voor mensen werkzaam op die terreinen als voor degenen die deze trainingen willen gaan geven. Bij deze ontwikkelingen, die op en open manier verder zullen gaan, vragen verschillende punten aandacht.

2. De organisatie – de verhouding tot het Advaita Centrum
Het gaat om ‘trainingen’ voor doelgroepen in het maatschappelijke veld (A) en om ‘Bijscholingen’ voor degenen die de trainingen gaan geven (B). De term opleiding hebben we wel gebruikt voor de bijscholing, maar een opleiding is een volledige studie met veel meer inhoud.
De Projectgroep Jeugd organiseert regelmatig cursussen (A) en heeft één bijscholing voor jeugdtrainers (B) achter de rug, opgezet en gegeven door Pia, in contact met Douwe. Degenen die deze bijscholing hebben gedaan, zijn in een Federatie die onder het Advaita Centrum valt, met dit Centrum verbonden. Zij krijgen vanuit het Centrum verdere bijscholing en informatie, maar blijven zelfstandig werken.
In het Project Management en in het Project Psychotherapie/GGZ zal nu ook een bijscholing en training worden ontwikkeld. Het ligt voor de hand om de organisatie parallel aan die van het jeugdproject op te zetten. Als er redenen voor zijn hiervan af te wijken, is dit te bespreken. Niels en Paul zijn, als coördinator van de Projecten, ook coördinator van de bijscholing en training.
Douwe Tiemersma geeft leiding aan het Advaita Centrum en daarmee ook aan de projecten en de bijscholingen. Het secretariaat van Stichting Openheid doet de administratie van de aanmeldingen etc.; de penningmeester verzorgt de financiële aspecten.
Prioriteit hebben de bijscholingen (B). De trainingen (A) bij ‘Jongeren’ worden zelf geregeld door Pia. Bij de andere projecten is t.z.t. te zien hoe zij worden georganiseerd. De docenten krijgen een redelijk honorarium.

3. De doelgroepen en eindtermen
Hierover zullen de Projectgroepen langzamerhand duidelijkheid moeten krijgen. Doelgroepen zijn er in het maatschappelijke veld (A), trainers (B); dan zijn er nog de bijscholingsdocenten van de trainers (C).
Elke training en bijscholing zal doelstellingen moeten formuleren die aansluiten bij het eigen veld en die een specificatie zijn van het algemene thema Non-dualiteit in de praktijk. Na het volgen van de cursus zullen deze doelstellingen moeten zijn gehaald.

4. De inhoud van de bijscholing en training
De kwaliteit van de bijscholing en de training hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van degene die het onderwijs geeft. Het gaat hier vooral om een levend inzicht in non-dualiteit. Zo’n inzicht zal bij de opleider/trainer dan ook in een flinke mate moeten zijn gerealiseerd. Vooral de mensen die in de bijscholing lesgeven (de bijscholingsdocenten, C) zullen al langere tijd bij het Advaita Centrum betrokken zijn en het advaita-onderricht van Douwe Tiemersma hebben gevolgd. Dit geldt zowel de satsangs als cursussen zoals ‘Non-dualiteit’.

De Projectgroepen zullen elk de inhoud van het toegepaste deel van de bijscholings- en trainingscursussen moeten ontwikkelen, uitgaande van het bovenstaande en van hun praktische vertrouwdheid met hun gebied. Deze inhoud zal direct moeten aansluiten bij de praktijk en zodanig moeten zijn ingevuld dat de doelstelling kan worden gehaald.

In de bijscholing (B), en allereerst voor degenen die hierin lesgeven (opleiders, C) zal Douwe Tiemersma een workshopcursus geven ‘Non-dualiteit n de praktijk’. Deze cursus is dan niet specifiek, maar bedoeld voor de bijscholingen in de verschillende Projectgroepen.


AdvCentrumZwW

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod