Bijscholing - Non Dualiteit 2007 - 2008

{module Kennis Non dualiteit menu}

Inhoud

De cursus geeft een praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme als zijnservaring en als filosofie van de diverse tradities in hindoeïsme (advaita vedânta, yoga en Kashmir shaivisme), boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi) en christelijke mystiek (Eckhart) en Islam-mystiek.

Doelstelling
De kennismaking is gericht op het verkrijgen van een overzicht van de thema’s en de geschiedenis en van een intuïtief inzicht en op een ervaringsmatige kennis van non-dualiteit.

De onderwerpen


1. De systematische thema’s:
1. Wereld
* De dingen, de levende wezens, de andere mensen, de kosmos, de ‘andere werelden
* De wereldgrond, ook in relatie met de wereld
2. Zelf
* Lichaam, energie/gevoel, psyche, boven-psychische niveaus
* Het hoogste zelf, ook in relatie met persoon en wereld
3. Kennen
* De hiërarchie van kenwijzen en kennis
* Kennen en zijn
4. Handelen
* Het alledaagse handelen, karma
* Het vrije handelen
* Moraliteit, ethiek
5. De weg en het doel
* Diverse wegen
* De bevrijding (moksha)
* De leraar
2. De geschiedenis:
1. Kort overzicht van de geschiedenis van de Vedanta
2. Kort overzicht van andere tradities waarin advaita een plaats heeft
3. Historische achtergrond van de teksten die worden besproken.

Werkwijze

De cursus bevat hoorcolleges, meditatief lezen en bespreken van teksten, leergesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis. Steeds wordt het huiswerk met vragen en opdrachten op de bijeenkomsten besproken.

De benaderingswijze:

1. De theorie
1. De cognitieve benadering van de thema’s en de geschiedenis die leidt tot een overzicht en inzicht
2. De gesprekken en huiswerkopdrachten waarin iedereen gestimuleerd wordt tot eigen formuleringen te komen
2. De eigen praktijk van groeiend inzicht
1. De meer gevoelsmatige en intuïtieve benadering in de besprekingen van de thema’s en de geschiedenis
2. Meditaties en andere oefeningen aansluitend bij de besprekingen


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod