Bijscholing - Non Dualiteit 2007 - 2008

{module Kennis Non dualiteit menu}

Inhoud

De cursus geeft een praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme als zijnservaring en als filosofie van de diverse tradities in hindoeïsme (advaita vedânta, yoga en Kashmir shaivisme), boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi) en christelijke mystiek (Eckhart) en Islam-mystiek.

Doelstelling
De kennismaking is gericht op het verkrijgen van een overzicht van de thema’s en de geschiedenis en van een intuïtief inzicht en op een ervaringsmatige kennis van non-dualiteit.

De onderwerpen


1. De systematische thema’s:
1. Wereld
* De dingen, de levende wezens, de andere mensen, de kosmos, de ‘andere werelden
* De wereldgrond, ook in relatie met de wereld
2. Zelf
* Lichaam, energie/gevoel, psyche, boven-psychische niveaus
* Het hoogste zelf, ook in relatie met persoon en wereld
3. Kennen
* De hiërarchie van kenwijzen en kennis
* Kennen en zijn
4. Handelen
* Het alledaagse handelen, karma
* Het vrije handelen
* Moraliteit, ethiek
5. De weg en het doel
* Diverse wegen
* De bevrijding (moksha)
* De leraar
2. De geschiedenis:
1. Kort overzicht van de geschiedenis van de Vedanta
2. Kort overzicht van andere tradities waarin advaita een plaats heeft
3. Historische achtergrond van de teksten die worden besproken.

Werkwijze

De cursus bevat hoorcolleges, meditatief lezen en bespreken van teksten, leergesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis. Steeds wordt het huiswerk met vragen en opdrachten op de bijeenkomsten besproken.

De benaderingswijze:

1. De theorie
1. De cognitieve benadering van de thema’s en de geschiedenis die leidt tot een overzicht en inzicht
2. De gesprekken en huiswerkopdrachten waarin iedereen gestimuleerd wordt tot eigen formuleringen te komen
2. De eigen praktijk van groeiend inzicht
1. De meer gevoelsmatige en intuïtieve benadering in de besprekingen van de thema’s en de geschiedenis
2. Meditaties en andere oefeningen aansluitend bij de besprekingen


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod