Bijscholing - Non Dualiteit 2007 - 2008

{module Kennis Non dualiteit menu}

Inhoud

De cursus geeft een praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme als zijnservaring en als filosofie van de diverse tradities in hindoeïsme (advaita vedânta, yoga en Kashmir shaivisme), boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi) en christelijke mystiek (Eckhart) en Islam-mystiek.

Doelstelling
De kennismaking is gericht op het verkrijgen van een overzicht van de thema’s en de geschiedenis en van een intuïtief inzicht en op een ervaringsmatige kennis van non-dualiteit.

De onderwerpen


1. De systematische thema’s:
1. Wereld
* De dingen, de levende wezens, de andere mensen, de kosmos, de ‘andere werelden
* De wereldgrond, ook in relatie met de wereld
2. Zelf
* Lichaam, energie/gevoel, psyche, boven-psychische niveaus
* Het hoogste zelf, ook in relatie met persoon en wereld
3. Kennen
* De hiërarchie van kenwijzen en kennis
* Kennen en zijn
4. Handelen
* Het alledaagse handelen, karma
* Het vrije handelen
* Moraliteit, ethiek
5. De weg en het doel
* Diverse wegen
* De bevrijding (moksha)
* De leraar
2. De geschiedenis:
1. Kort overzicht van de geschiedenis van de Vedanta
2. Kort overzicht van andere tradities waarin advaita een plaats heeft
3. Historische achtergrond van de teksten die worden besproken.

Werkwijze

De cursus bevat hoorcolleges, meditatief lezen en bespreken van teksten, leergesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis. Steeds wordt het huiswerk met vragen en opdrachten op de bijeenkomsten besproken.

De benaderingswijze:

1. De theorie
1. De cognitieve benadering van de thema’s en de geschiedenis die leidt tot een overzicht en inzicht
2. De gesprekken en huiswerkopdrachten waarin iedereen gestimuleerd wordt tot eigen formuleringen te komen
2. De eigen praktijk van groeiend inzicht
1. De meer gevoelsmatige en intuïtieve benadering in de besprekingen van de thema’s en de geschiedenis
2. Meditaties en andere oefeningen aansluitend bij de besprekingen


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod