De Upanishaden 2006upanishaden

Een cursus gericht op
het mentaal en meditatief begrijpen van de teksten

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


september - december 2006

Advaita Studiecentrum Gouda

Algemene cursusinformatie

De oude Upanishaden (8e - 6e eeuw v. Chr.) vormen de grondslag van de Indiase filosofie en religie. Alle belangrijke stromingen van het Indiase denken, het boeddhisme inbegrepen, wortelen in de Upanishaden. Zij zijn de grondteksten waarop beroemde klassieke commentatoren als Shankara, Ramanuja en Madhva, maar ook latere spirituele leraren en filosofen hun onderricht baseerden.
Volgens de traditie zijn de Upanishaden geopenbaard aan zogenaamde rishi's of zieners die deze aanvankelijk geheime wijsheid mondeling doorgaven aan daarvoor waardig geachte leerlingen. Upanishad betekent letterlijk: 'neerzitten bij'. Daarmee werd gedoeld op deze leerlingen die dichtbij hun leraar zaten als hij hen inwijdde in de esoterische kennis.
De Upanishaden worden beschouwd als de Vedanta, het einde en de essentie van de Veda's, de heilige wijsheidboeken van de Hindoes. De mystiek-filosofische leringen van de Upanishaden berusten niet op theologische redenering, maar op geestelijke ervaring. Zij gaan in op de vraag wat de ware aard van mens en wereld is en hoe de mens tot het bevrijdende inzicht daarin kan komen.

De cursus is gericht op het mentale en meditatieve begrijpen van een aantal belangrijke Upanishad-teksten. Er zijn inleidingen om stukken stof te introduceren. Teksten worden gezamenlijk gelezen en besproken. Meditaties worden ingevoegd om de betekenis van de inhoud beter te gaan zien. Er worden vragen en opdrachten uitgedeeld om thuis gericht te studeren. Ze worden steeds op de bijeenkomsten besproken.

Het boek dat wordt gebruikt is: De elf grote Upanishaden. Tekst en toelichting, red. Douwe Tiemersma, Uitg. Advaita Centrum, Leusden. Voor meer informatie over het boek: klik hier.

De cursus wordt aangeboden als een programma van 8 bijeenkomsten, ca. 2x per maand. Aan het einde van het kalenderjaar wordt besloten of er een tweede semester komt in 2007.

Data: de vrijdagochtenden: 8 en 22 september, 6 en 13 oktober, 10 en 17 november, 1 en 8 december 2006
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, Gouda
Cursusprijs: per semester € 160, - inclusief koffie/thee en dit cursusboek (€150,- zonder cursusboek)

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat: Patricia van Bosse, mail-adres secretariaat, 070-3282956

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod