De Upanishaden 2006upanishaden

Een cursus gericht op
het mentaal en meditatief begrijpen van de teksten

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


september - december 2006

Advaita Studiecentrum Gouda

Algemene cursusinformatie

De oude Upanishaden (8e - 6e eeuw v. Chr.) vormen de grondslag van de Indiase filosofie en religie. Alle belangrijke stromingen van het Indiase denken, het boeddhisme inbegrepen, wortelen in de Upanishaden. Zij zijn de grondteksten waarop beroemde klassieke commentatoren als Shankara, Ramanuja en Madhva, maar ook latere spirituele leraren en filosofen hun onderricht baseerden.
Volgens de traditie zijn de Upanishaden geopenbaard aan zogenaamde rishi's of zieners die deze aanvankelijk geheime wijsheid mondeling doorgaven aan daarvoor waardig geachte leerlingen. Upanishad betekent letterlijk: 'neerzitten bij'. Daarmee werd gedoeld op deze leerlingen die dichtbij hun leraar zaten als hij hen inwijdde in de esoterische kennis.
De Upanishaden worden beschouwd als de Vedanta, het einde en de essentie van de Veda's, de heilige wijsheidboeken van de Hindoes. De mystiek-filosofische leringen van de Upanishaden berusten niet op theologische redenering, maar op geestelijke ervaring. Zij gaan in op de vraag wat de ware aard van mens en wereld is en hoe de mens tot het bevrijdende inzicht daarin kan komen.

De cursus is gericht op het mentale en meditatieve begrijpen van een aantal belangrijke Upanishad-teksten. Er zijn inleidingen om stukken stof te introduceren. Teksten worden gezamenlijk gelezen en besproken. Meditaties worden ingevoegd om de betekenis van de inhoud beter te gaan zien. Er worden vragen en opdrachten uitgedeeld om thuis gericht te studeren. Ze worden steeds op de bijeenkomsten besproken.

Het boek dat wordt gebruikt is: De elf grote Upanishaden. Tekst en toelichting, red. Douwe Tiemersma, Uitg. Advaita Centrum, Leusden. Voor meer informatie over het boek: klik hier.

De cursus wordt aangeboden als een programma van 8 bijeenkomsten, ca. 2x per maand. Aan het einde van het kalenderjaar wordt besloten of er een tweede semester komt in 2007.

Data: de vrijdagochtenden: 8 en 22 september, 6 en 13 oktober, 10 en 17 november, 1 en 8 december 2006
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, Gouda
Cursusprijs: per semester € 160, - inclusief koffie/thee en dit cursusboek (€150,- zonder cursusboek)

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat: Patricia van Bosse, mail-adres secretariaat, 070-3282956

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod