Ewing Chinn, ‘Nagarjuna's fundamental principle of pratityasamutpada’


Philosophy East and West 51 (January 2001), 54-72

Nagarjuna contends that the doctrine of Pratityasamutpada (dependent origination), properly understood, constitutes the philosophical basis for the rejection and avoidance of all metaphysical theories and concepts (including causation). The companion doctrine of sunyata constitutes the denial of metaphysical realism (or ‘essentialism’) but does not imply an anti-realist, conventionalist view of reality (as Jay Garfield maintains). Pratityasamutpada, the true doctrine or, literally, ‘the exact or real nature of the case,’ is really two sided: it is (1) a ‘causal’ principle explaining the origin of all that exists, and (2) a semantic principle concerning the mutual dependency of concepts and beliefs in both the systematic and historically contingent sense. The latter implies a pragmatic approach to meaning.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod