Ewing Chinn, ‘Nagarjuna's fundamental principle of pratityasamutpada’


Philosophy East and West 51 (January 2001), 54-72

Nagarjuna contends that the doctrine of Pratityasamutpada (dependent origination), properly understood, constitutes the philosophical basis for the rejection and avoidance of all metaphysical theories and concepts (including causation). The companion doctrine of sunyata constitutes the denial of metaphysical realism (or ‘essentialism’) but does not imply an anti-realist, conventionalist view of reality (as Jay Garfield maintains). Pratityasamutpada, the true doctrine or, literally, ‘the exact or real nature of the case,’ is really two sided: it is (1) a ‘causal’ principle explaining the origin of all that exists, and (2) a semantic principle concerning the mutual dependency of concepts and beliefs in both the systematic and historically contingent sense. The latter implies a pragmatic approach to meaning.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod