Hans Laurentius, De vreugde van verlichting


Ankh-Hermes bv, Deventer 2000, 160 blz.


Dit boek van Hans Laurentius richt zich vooral tot mensen die sterk bezig zijn met het werken aan zichzelf, met het doel gelukkig te worden. De boodschap is, dat dit werken achterwege zal moeten gelaten worden, wil men zich openstellen voor het essentiële.
Hij heeft het over de twee zijden van inspanning. Enerzijds is in het begin een zekere inspanning onvermijdelijk, anderzijds komt elke inspanning voort uit het ego, en elk werken door het ego volgens een bepaalde methode geeft het ego respijt.
Hij geeft een heldere uiteenzetting van het proces dat leidt naar realisatie. Het steeds duidelijker zien van de persoonlijkheid als object, tot er zo een groot besef is van helderheid, dat 'je niets anders meer wil'.
Omdat hij ondervindt dat het bij veel mensen niet helpt de waarheid steeds opnieuw te herhalen, probeert hij de zoeker tegemoet te komen. Zo geeft hij naast een aantal oefeningen ook 'acht handvatten ter verlichting van de duisternis'.
Sommige zinnen zijn niet zo goed geformuleerd, en de opbouw van het boek is niet altijd even helder, maar de boodschap komt goed door: blijf niet staan bij een zeker gevoel van welbehagen, durf verder gaan naar iets totaal anders. Wat telt is inzet, alertheid, maar wel zonder doel. Wachten zonder verwachtingen, totdat Bewustzijn als het ware met een lus terugkomt op zichzelf, en zichzelf in het gelaat kijkt.

[J.-P.V.]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod