Hans Laurentius, De vreugde van verlichting


Ankh-Hermes bv, Deventer 2000, 160 blz.


Dit boek van Hans Laurentius richt zich vooral tot mensen die sterk bezig zijn met het werken aan zichzelf, met het doel gelukkig te worden. De boodschap is, dat dit werken achterwege zal moeten gelaten worden, wil men zich openstellen voor het essentiële.
Hij heeft het over de twee zijden van inspanning. Enerzijds is in het begin een zekere inspanning onvermijdelijk, anderzijds komt elke inspanning voort uit het ego, en elk werken door het ego volgens een bepaalde methode geeft het ego respijt.
Hij geeft een heldere uiteenzetting van het proces dat leidt naar realisatie. Het steeds duidelijker zien van de persoonlijkheid als object, tot er zo een groot besef is van helderheid, dat 'je niets anders meer wil'.
Omdat hij ondervindt dat het bij veel mensen niet helpt de waarheid steeds opnieuw te herhalen, probeert hij de zoeker tegemoet te komen. Zo geeft hij naast een aantal oefeningen ook 'acht handvatten ter verlichting van de duisternis'.
Sommige zinnen zijn niet zo goed geformuleerd, en de opbouw van het boek is niet altijd even helder, maar de boodschap komt goed door: blijf niet staan bij een zeker gevoel van welbehagen, durf verder gaan naar iets totaal anders. Wat telt is inzet, alertheid, maar wel zonder doel. Wachten zonder verwachtingen, totdat Bewustzijn als het ware met een lus terugkomt op zichzelf, en zichzelf in het gelaat kijkt.

[J.-P.V.]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod