Insights into Vedanta (Tattvabodha)


Transliteration, word-for-word meaning, translation and commentary by Swami Sunirmalananda
Pub. by Sri Ramakrishna Math, R.K. Math Road, Mylapore, Chennai-600004. Rs. 80.

A treatise offering insight into every aspect of Advaita philosophy

The Vedanta with the Upanishads serving as its basis is a living faith. However, as is well known, it does not signify one doctrine but several, the only bond that unites them being the common source from which they are all derived.
The reason for this diversity is the richness and variety of Indian thought. The several streams of Vedanta can be classified as philosophical and religious. Of those that form the first group, Advaita is universal in appeal.
Swami Sunirmalananda has aptly described the present publication as `insights into Vedanta'. He has chosen the title dexterously to invite the reader to take a serious look at the subject and adds that the real title is Tattvabodha.
The text comprises 53 paragraphs and each one of them forms a chapter and has been relevantly titled. The treatise as a whole covers every aspect of Advaita philosophy. The continuity and connection among the chapters are well knit.
The author's acquaintance with the literature on the subject, both ancient and modern, is remarkable and his intimate knowledge of it makes the exposition one of unexceptionable accuracy.
The author submits that as per the tradition of the Ramakrishna Mission the book gives the interpretations as found in the works of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda; he quotes, of course, Sankara's works like the Viveka Choodamani and the Upadesa Sahasri, which highlight the sole means of knowledge — the Upanishads — for Advaita. By way of contrast he refers to the other systems of Vedanta and orthodox systems then and there. The narrative is elegant with a logical link.
This book can be recommended to all students of Vedanta. It is another star in the firmament of the Ramakrishna Mission's service to humanity. The addition of a general index in the next edition will greatly enhance the value of the book for reference.

S. Revathy
in: The Hindu, Oct. 4, 2005


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod