Jan Kersschot, Eén Zijn


Ankh-Hermes, Deventer 2002, 230 blz.


Jan Kersschot gaat naast de weifelende lezer zitten en stelt hem voor: laten we samen eens empirisch onderzoeken hoe we in elkaar zitten. Hij insinueert dat hij het ook niet zo goed weet, maar toch gefascineerd is door wat 'sommige zieners en mystiekers' ons vertellen. Misschien zijn hun ongelooflijke verhalen zo gek nog niet. Misschien is wat zij te vertellen hebben zelfs door gewone mensen zoals jij en ik te verifiëren, op eigen gezag. Laten we enkele eenvoudige experimenten doen ...
Op deze manier slaagt Jan er wonderwel in de kern bloot te leggen: 'het naakte Bewustzijn'. Verder gaat hij na of dit blootleggen gevolgen heeft voor het gewone leven. Ik kan me best voorstellen dat het lezen van dit boek een aantal mensen tot het ontdekken van het naakte Bewustzijn gebracht heeft en nog zal brengen. En dat is natuurlijk niet niks. Of wel?
Ook het Absolute wordt even aangeraakt, waar hij het heeft over wat na de dood gebeurt. Een demystificerend boek met grote mogelijkheden voor wie er klaar voor is.

[J.-P.V.]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod