Jan Kersschot, Eén Zijn


Ankh-Hermes, Deventer 2002, 230 blz.


Jan Kersschot gaat naast de weifelende lezer zitten en stelt hem voor: laten we samen eens empirisch onderzoeken hoe we in elkaar zitten. Hij insinueert dat hij het ook niet zo goed weet, maar toch gefascineerd is door wat 'sommige zieners en mystiekers' ons vertellen. Misschien zijn hun ongelooflijke verhalen zo gek nog niet. Misschien is wat zij te vertellen hebben zelfs door gewone mensen zoals jij en ik te verifiëren, op eigen gezag. Laten we enkele eenvoudige experimenten doen ...
Op deze manier slaagt Jan er wonderwel in de kern bloot te leggen: 'het naakte Bewustzijn'. Verder gaat hij na of dit blootleggen gevolgen heeft voor het gewone leven. Ik kan me best voorstellen dat het lezen van dit boek een aantal mensen tot het ontdekken van het naakte Bewustzijn gebracht heeft en nog zal brengen. En dat is natuurlijk niet niks. Of wel?
Ook het Absolute wordt even aangeraakt, waar hij het heeft over wat na de dood gebeurt. Een demystificerend boek met grote mogelijkheden voor wie er klaar voor is.

[J.-P.V.]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod