Kennis van Non-dualiteit - introductie

{module Kennis Non dualiteit menu}

Deze werkgroep is sinds het overlijden van Douwe niet meer actief.

Centraal stond de realisatie van non-dualiteit die het volledige zelf-zijn betreft. Daarbij is het voor velen nuttig om in een bepaalde fase een verdere theoretische en praktische kennis te verkrijgen. Ten eerste zal de non-dualiteit ook mentaal zo duidelijk mogelijk moeten zijn: de achtergrond, de aard en de structuur van de advaitafilosofie. Enerzijds worden dan de helderheid en de sterkte van de advaita filosofie duidelijk, anderzijds worden de grenzen van de denkstructuren zichtbaar. Daardoor zal het inzicht in non-dualiteit groeien. Ten tweede zal er duidelijkheid moeten zijn over de doorwerking van non-dualiteit in de praktijk van leven en samenleven. Hierbij gaat het om een praktische kennis van waaruit het leven zich in non-dualiteit kan ontplooien.

 

Encyclopedie Advaita

 

Een encyclopedie van namen en begrippen in de Advaita Vedânta

Literatuur

 

Met lijsten, samenvattingen en teksten

 
 

Symposia

die (mede) door het Advaita Centrum zijn georganiseerd


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod