Kennis van Non-dualiteit - introductie

{module Kennis Non dualiteit menu}

Deze werkgroep is sinds het overlijden van Douwe niet meer actief.

Centraal stond de realisatie van non-dualiteit die het volledige zelf-zijn betreft. Daarbij is het voor velen nuttig om in een bepaalde fase een verdere theoretische en praktische kennis te verkrijgen. Ten eerste zal de non-dualiteit ook mentaal zo duidelijk mogelijk moeten zijn: de achtergrond, de aard en de structuur van de advaitafilosofie. Enerzijds worden dan de helderheid en de sterkte van de advaita filosofie duidelijk, anderzijds worden de grenzen van de denkstructuren zichtbaar. Daardoor zal het inzicht in non-dualiteit groeien. Ten tweede zal er duidelijkheid moeten zijn over de doorwerking van non-dualiteit in de praktijk van leven en samenleven. Hierbij gaat het om een praktische kennis van waaruit het leven zich in non-dualiteit kan ontplooien.

 

Encyclopedie Advaita

 

Een encyclopedie van namen en begrippen in de Advaita Vedânta

Literatuur

 

Met lijsten, samenvattingen en teksten

 
 

Symposia

die (mede) door het Advaita Centrum zijn georganiseerd


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod