Kennis van Non-dualiteit - introductie

{module Kennis Non dualiteit menu}

Deze werkgroep is sinds het overlijden van Douwe niet meer actief.

Centraal stond de realisatie van non-dualiteit die het volledige zelf-zijn betreft. Daarbij is het voor velen nuttig om in een bepaalde fase een verdere theoretische en praktische kennis te verkrijgen. Ten eerste zal de non-dualiteit ook mentaal zo duidelijk mogelijk moeten zijn: de achtergrond, de aard en de structuur van de advaitafilosofie. Enerzijds worden dan de helderheid en de sterkte van de advaita filosofie duidelijk, anderzijds worden de grenzen van de denkstructuren zichtbaar. Daardoor zal het inzicht in non-dualiteit groeien. Ten tweede zal er duidelijkheid moeten zijn over de doorwerking van non-dualiteit in de praktijk van leven en samenleven. Hierbij gaat het om een praktische kennis van waaruit het leven zich in non-dualiteit kan ontplooien.

 

Encyclopedie Advaita

 

Een encyclopedie van namen en begrippen in de Advaita Vedânta

Literatuur

 

Met lijsten, samenvattingen en teksten

 
 

Symposia

die (mede) door het Advaita Centrum zijn georganiseerd


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod