Kennismaking non-dualiteit - Koorddanser

Kennismaken met non-dualiteit
Koorddanser en Advaita Centrum organiseren op 20 november 2010 een workshop gericht op het ervaren van eenheidsbewustzijn


Non-duaal bewustzijn of eenheidsbewustzijn. Waar hebben we het over precies? Koorddanser organiseert op 20 november samen met het Advaita Centrum van Douwe Tiemersma een daglange kennismaking hiermee. Lezing, oefeningen, interactie: aan het eind van de dag heb je een inzicht in wat non-dualiteit of eenheidsbewustzijn is.

Koorddanser is als blad voor de spirituele tijd en voor spiritualiteit een gids voor wie zich wil ontwikkelen. De vormen waarin mensen spiritualiteit zoeken en ervaren zijn enorm gevarieerd. Velen krijgen door wat de kern van spiritualiteit is: verruiming en zuivering in bewust-zijn. Deze beweging gaat in de richting van een steeds grotere eenheid of non-dualiteit. Het woord non-dualiteit heeft de voorkeur, omdat dit woord minder dan ‘eenheid’ het gevaar loopt als totaliteit te worden opgevat. Het verwijst naar de sfeer van openheid waarin jezelf, de anderen en de wereld aanwezig zijn zonder scheidingen. De hele rijke verscheidenheid heeft daaraan deel. In de ervaring is dat wat je ervaart niet verschillend van jezelf die ervaart. Als visie is het non-dualisme een mens- en wereldbeschouwing. Daarin worden de grenzen en scheidingen, bijvoorbeeld tussen mij en de ander, gezien als aangeleerd en betrekkelijk. In alle culturen is de non-dualistische visie te vinden. Het is de kern van alle religies en elke spiritualiteit.

Oefeningen

Deskundig op dit gebied is Douwe Tiemersma. Hij publiceert regelmatig over dit onderwerp. Zie hiernaast het artikel de ‘Onnoembare Stilte’. Hij zegt: “In de praktijk van het dagelijkse leven is het maken van scheidingen de oorzaak van veel conflicten, die sterk gerelativeerd of opgelost worden als alles en iedereen is opgenomen in een non-dualiteit. Op de workshopdag laten we met veel kleine oefeningen en aanwijzingen de non-dualiteit in de eigen ervaring zien. Toelichtingen verdiepen de ervaring tot een helder inzicht in de non-duale aard van jezelf en de werkelijkheid, voorafgaande aan de veelvormigheid van de schepping en aan de tegenstellingen en conflicten.”

Programma

9.30 – 10.00 uur    Ontvangst
10.00 – 12.30 uur    Inleiding en Workshop Douwe Tiemersma
12.30 – 13.30 uur    Pauze
13.30 – 15.00 uur    Workshop Pia de Blok
15.15 – 16.00 uur    Gesprek met Douwe Tiemersma

Praktisch

Doel: Het krijgen van een duidelijke zijnservaring van en inzicht in non-dualiteit
Doelgroep: iedereen die de doelstelling belangrijk of zinnig vindt.
Werkwijze: inleidingen, oefeningen, besprekingen.
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53, Gouda, op 28 november 2009. Maximum aantal deelnemers: 70.
Kosten: € 49,50, koffie/thee en syllabus inbegrepen. Zelf lunch meenemen.
Opgave en betaling: Een toegangskaart reserveer je door naar de Koorddansersite te gaan www.kd.nl en daar bij “Evenementen” je gegevens op te geven en bij opmerkingen te zetten “Kennismaken met nondualiteit op 20-11”.

Info: www.kd.nl en www.advaitacentrum.nl.
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod