Levenskunst

Een cursus van vier bijeenkomsten gericht op de bewustwording
van de echte levenskunst

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


levenskunst


november 2007


Advaita Centrum Gouda

Cursusinformatie

Centraal staat de vraag: hoe moet je leven? Dat is een vraag die altijd al door mensen is gesteld.
Natuurlijk gaat het niet om een antwoord van buitenaf, maar om het eigen inzicht. Dit zal een inzicht moeten zijn in jezelf in je eigen situatie. Voor levenskunst is vooral zelfkennis nodig. In de cursus worden vingerwijzingen en oefeningen aangereikt voor een radicaal zelfonderzoek vanuit de vraag naar de vormgeving van je leven.
De inzichten worden op praktische wijze toegepast, zodat ze op radicale wijze kunnen doorwerken in je eigen dagelijkse leven van werk, studie, relaties en ambities.
De cursus bestaat uit vier ochtenden met inleidingen, dieptegesprekken en oefeningen. Een aanduiding van de thema’s per ochtend is de volgende.

1. De vraag hoe te leven
Hoe moet je leven – Reflexiviteit – Goed en kwaad – Ik en mijn leven – De vrijheid van keuze.
2. De kunst van het leven
Het leven als vormgeving – Bepalende factoren bij de vormgeving – De creativiteit.
3. Persoon en levenskunst
Persoonlijke levenskunst – De persoon als probleem – Verder kijken dan de persoon - De mogelijkheid van levenskunst zonder persoon – Levenskunst als yoga.
4. De echte levenskunst
Non-dualiteit – Non-dualiteit en levenskunst – Van dualiteit naar non-dualiteit.

Data: 2, 9, 16 en 30 november 2007
Tijd: 10.00 – 12.30 uur – 9.30 uur koffie/thee
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53 Gouda
Cursusprijs: € 80,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 60,- bij minimum inkomen)

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl
en bij het secretariaat:
Paul Wiewel, mailadres secretariaat

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod