Levenskunst

Een cursus van vier bijeenkomsten gericht op de bewustwording
van de echte levenskunst

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


levenskunst


november 2007


Advaita Centrum Gouda

Cursusinformatie

Centraal staat de vraag: hoe moet je leven? Dat is een vraag die altijd al door mensen is gesteld.
Natuurlijk gaat het niet om een antwoord van buitenaf, maar om het eigen inzicht. Dit zal een inzicht moeten zijn in jezelf in je eigen situatie. Voor levenskunst is vooral zelfkennis nodig. In de cursus worden vingerwijzingen en oefeningen aangereikt voor een radicaal zelfonderzoek vanuit de vraag naar de vormgeving van je leven.
De inzichten worden op praktische wijze toegepast, zodat ze op radicale wijze kunnen doorwerken in je eigen dagelijkse leven van werk, studie, relaties en ambities.
De cursus bestaat uit vier ochtenden met inleidingen, dieptegesprekken en oefeningen. Een aanduiding van de thema’s per ochtend is de volgende.

1. De vraag hoe te leven
Hoe moet je leven – Reflexiviteit – Goed en kwaad – Ik en mijn leven – De vrijheid van keuze.
2. De kunst van het leven
Het leven als vormgeving – Bepalende factoren bij de vormgeving – De creativiteit.
3. Persoon en levenskunst
Persoonlijke levenskunst – De persoon als probleem – Verder kijken dan de persoon - De mogelijkheid van levenskunst zonder persoon – Levenskunst als yoga.
4. De echte levenskunst
Non-dualiteit – Non-dualiteit en levenskunst – Van dualiteit naar non-dualiteit.

Data: 2, 9, 16 en 30 november 2007
Tijd: 10.00 – 12.30 uur – 9.30 uur koffie/thee
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53 Gouda
Cursusprijs: € 80,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 60,- bij minimum inkomen)

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl
en bij het secretariaat:
Paul Wiewel, mailadres secretariaat

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod