Levenskunst

Een cursus van vier bijeenkomsten gericht op de bewustwording
van de echte levenskunst

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


levenskunst


november 2007


Advaita Centrum Gouda

Cursusinformatie

Centraal staat de vraag: hoe moet je leven? Dat is een vraag die altijd al door mensen is gesteld.
Natuurlijk gaat het niet om een antwoord van buitenaf, maar om het eigen inzicht. Dit zal een inzicht moeten zijn in jezelf in je eigen situatie. Voor levenskunst is vooral zelfkennis nodig. In de cursus worden vingerwijzingen en oefeningen aangereikt voor een radicaal zelfonderzoek vanuit de vraag naar de vormgeving van je leven.
De inzichten worden op praktische wijze toegepast, zodat ze op radicale wijze kunnen doorwerken in je eigen dagelijkse leven van werk, studie, relaties en ambities.
De cursus bestaat uit vier ochtenden met inleidingen, dieptegesprekken en oefeningen. Een aanduiding van de thema’s per ochtend is de volgende.

1. De vraag hoe te leven
Hoe moet je leven – Reflexiviteit – Goed en kwaad – Ik en mijn leven – De vrijheid van keuze.
2. De kunst van het leven
Het leven als vormgeving – Bepalende factoren bij de vormgeving – De creativiteit.
3. Persoon en levenskunst
Persoonlijke levenskunst – De persoon als probleem – Verder kijken dan de persoon - De mogelijkheid van levenskunst zonder persoon – Levenskunst als yoga.
4. De echte levenskunst
Non-dualiteit – Non-dualiteit en levenskunst – Van dualiteit naar non-dualiteit.

Data: 2, 9, 16 en 30 november 2007
Tijd: 10.00 – 12.30 uur – 9.30 uur koffie/thee
Plaats: Advaita Centrum, Fluwelensingel 53 Gouda
Cursusprijs: € 80,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 60,- bij minimum inkomen)

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Studie Centrum, als onderdeel van het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl
en bij het secretariaat:
Paul Wiewel, mailadres secretariaat

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod