Lex Hixon, Wegen naar verlichting. Een rondgang door de grote spirituele visies

voorwoord van Ken Wilber - Nederlandse vertaling door Prema van Harte van Coming Home.
Kosmos, Utrecht 1991; ISBN 90-215-1696-9

De Nederlandse ondertitel van het boek "een rondgang door de grote spirituele visies" kan een verkeerd beeld geven van de inhoud. Hixon geeft geen overzicht van de grote godsdiensten en spirituele bewegingen. Wel bespreekt hij oorspronkelijke teksten uit een aantal tradities vanuit zijn eigen ervaring. Hierbij gaat het hem om de lezer mee te nemen naar het mystieke hart van de traditie en om de eenheid van de wegen, ondanks de verschillen, te laten zien. Natuurlijk maakt Hixon een keuze, al besteedt hij aan de meeste richtingen aandacht. Aan de orde komen: (de latere) Heidegger, Krishnamurti, Ramakrishna, Ramana Maharshi, de Zentekst over het ossehoeden, Plotinus, Chassidische leraren, Paulus, een Soefi-leraar en de I-Tjing. In het laatste hoofdstuk worden praktische aanwijzingen gegeven voor meditatie op de ademhaling en voor visualisatie van het goddelijke, waarbij als einddoel de turiya (de 'vierde staat' volgens de Advaita Vedânta, na het waken, het dromen en de droomloze slaap) wordt gesteld. Deze korte aanwijzingen zullen echter voor de meeste mensen niet voldoende zijn.
Het boek is bedoeld als een inleiding. Ken Wilber noemt in zijn voorwoord het de "beste inleiding tot de grote mystieke tradities van de wereld die ooit geschreven is." Maar wat "best" is hangt heel erg van de individuele lezer af. Wel gaat Hixon steeds naar de kern en laat zien dat wat gezocht wordt altijd al aanwezig is, ook voordat men op pad gaat. Hierdoor en door de goede keuze van uitspraken en teksten kan het boek stimulerend werken. Dat is een voldoende reden om het boek te gaan lezen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod