Lex Hixon, Wegen naar verlichting. Een rondgang door de grote spirituele visies

voorwoord van Ken Wilber - Nederlandse vertaling door Prema van Harte van Coming Home.
Kosmos, Utrecht 1991; ISBN 90-215-1696-9

De Nederlandse ondertitel van het boek "een rondgang door de grote spirituele visies" kan een verkeerd beeld geven van de inhoud. Hixon geeft geen overzicht van de grote godsdiensten en spirituele bewegingen. Wel bespreekt hij oorspronkelijke teksten uit een aantal tradities vanuit zijn eigen ervaring. Hierbij gaat het hem om de lezer mee te nemen naar het mystieke hart van de traditie en om de eenheid van de wegen, ondanks de verschillen, te laten zien. Natuurlijk maakt Hixon een keuze, al besteedt hij aan de meeste richtingen aandacht. Aan de orde komen: (de latere) Heidegger, Krishnamurti, Ramakrishna, Ramana Maharshi, de Zentekst over het ossehoeden, Plotinus, Chassidische leraren, Paulus, een Soefi-leraar en de I-Tjing. In het laatste hoofdstuk worden praktische aanwijzingen gegeven voor meditatie op de ademhaling en voor visualisatie van het goddelijke, waarbij als einddoel de turiya (de 'vierde staat' volgens de Advaita Vedânta, na het waken, het dromen en de droomloze slaap) wordt gesteld. Deze korte aanwijzingen zullen echter voor de meeste mensen niet voldoende zijn.
Het boek is bedoeld als een inleiding. Ken Wilber noemt in zijn voorwoord het de "beste inleiding tot de grote mystieke tradities van de wereld die ooit geschreven is." Maar wat "best" is hangt heel erg van de individuele lezer af. Wel gaat Hixon steeds naar de kern en laat zien dat wat gezocht wordt altijd al aanwezig is, ook voordat men op pad gaat. Hierdoor en door de goede keuze van uitspraken en teksten kan het boek stimulerend werken. Dat is een voldoende reden om het boek te gaan lezen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod