Literatuurlijst dr. Douwe Tiemersma

Non-dualiteit

Dit is de lijst met boeken en artikelen op het gebied van Advaita Studie en Praktijk. De artikelen en boeken (gedeeltes) die in tekstvorm beschikbaar zijn, zijn aangeduid als hyperlink met een *sterretje.

Publicaties op het terrein van de diverse andere projecten en in het kader van Spirituele Weg: zie aldaar. Een volledige literatuurlijst staat onder 'Achtergrond - Douwe Tiemersma'. Boekbesprekingen zijn te vinden in de rubriek 'Samenvattingen'.


Boeken

(Red.), De vele gezichten van de dood. Voorstellingen en rituelen in verschillende culturen, Lemniscaat, Rotterdam 1996

* (Red.), Advaita Vedânta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2001

Redactie en inleiding van drie boekjes in de serie 'Ad Interim', Advaita Centrum, Leusden 2001,
* 1. Gideon Boie, Wachten op inzicht. Shankara en de vraag naar de mens
* 2. Elske Schreuder, Het pellen van de ui. Zelf, lichaam en bevrijding in de Advaita Vedânta en de Landmark Education

* (Red.), De ander en ik. Eenheid en scheiding in westerse, joodse en hindoeïstische tradities. Tweede Advaita Symposium, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2002 (Serie Ad Interim 4)

* (Red.), Psychotherapie en non-dualiteit. 3e Advaita Symposium, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2003

* (Red.), De elf grote Upanishaden. Tekst en toelichting, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2004

*Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen, Asoka. Rotterdam / Advaitacentrum, Leusden 2005


Artikelen

'Foreword', in: I am That. Talks with Sri Nisargadatta Maharaj, Chetana, Bombay 1981

'Uit een gesprek te Gouda 29-10-'80', Yoga en Vedanta 23 nr. 1 (maart 1981), 23-25

'Hindoestanen in Nederland. Enkele filosofische en religieuze aspecten', in: Congresboek Etnische Minderheden, Erasmus Universiteit Rotterdam 1983

'Beeld en bevrijding van de dood; naar aanleiding van de Indiase Kâlî-cultus', in: E. Heijerman en P. Wouters (red.) Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur, Van Gorcum, Assen 1992, p. 401-405

* 'De Ander en ik in de Bhagavadgîtâ en bij Levinas', in: Acta Filosofiedag 1990 te Gent, Eburon, Delft 1992, p. 117-123

'The Other and I. An intercultural study', in: K.J. Koppedrayer (ed.) Contact between cultures. Vol. 2 South Asia , The Edwin Mellen Press, Lewinston (Can.) 1993

'Over het energie-begrip in westerse en in Indiase tradities', La Linea oktober 1995, 21-35

'Organic time: a contribution to intercultural philosophy including African and Indian ideas', in: D.Tiemersma, H.A.F. Oosterling (red.) Time and temporality in intercultural perspective, Rodopi, Amsterdam 1996, p. 161-175

'Zu einer Erweiterten Erfahrung und Rationalität durch Interkulturalität: Merleau-Ponty über westliche und nicht-westliche Philosophie', in: H. Kimmerle (Hrsg.) Das Multiversum der Kulturen, Rodopi, Amsterdam (Serie Elementa), p. 31-55

* 'De onderlinge verbondenheid en de bevrijding van leven en dood in het hindoeïsme', in: D. Tiemersma (red.), De vele gezichten van de dood. Voorstellingen en rituelen in verschillende culturen, Lemniscaat, Rotterdam 1996, p. 40-57

'De dood en zijn vele gezichten: een vergelijkende beschouwing', in: idem, p. 143-159

'Karma en reïncarnatie: een relativering en een positieve interpretatie', in: S.W. Couwenberg (red.) Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving, Kok Agora, Kampen 1997, p. 68-82

'Organic time and development in Africa', in: Temps et développement dans la pensée de l' Afrique subsaharienne / Time and development in the thought of subsaharian Africa (S.B. Diagne & H. Kimmerle eds.), Rodopi, Amsterdam 1998, p. 267-285

'On the concepts of energy in Western and Indian traditions and the methodology of intercultural investigation', in: N. Schneider et al. Einheit und Vielfalt. Das Verstehen der Kulturen, Rodopi, Amsterdam1998 (Studien zur interkulturellen Philosophie 9) 183-193

'Spiritualiteit en wetenschap', in: OHM-Vani 4 nr. 4 (okt. 1998), p. 43-44

'Sarvepalli Radhakrishnan', in: Eric Claus Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld, Millennium editie 1999, p. 48 (also English translation in English edition)

'Filosofische thema's in het hindoeïsme voor een oosterse renaissance', in: Lustrumbundel, G. Nelemans en M. van Buuren (red.), Filosofie Oost-West, Breda 2000, p. 7-13.

'Meditatie en psychotherapie', OHM-Vani oktober / december 2000, p. 60-61

'Wat is tijd?', in: OHM-Vani, januari/maart 2000, p. 18-21

'Het inzicht in het onderscheid tussen degene die ziet en wat gezien wordt', in: Advaita Vedânta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000, Advaita Centrum, Leusden 2001

'De actuele betekenis van de Advaita Vedânta' en discussie, in: Advaita Vedânta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2001, p. 37-59

'Kort overzicht van de Upanishaden en de Vedânta', in: Advaita Vedânta. De vraag naar het zelf-zijn, o.c. (2001), p. 99-107

'Terugkeren naar de openheid: de relevantie van yoga en vedanta', in: J. Bor en I. Bulhof (red.), Het antwoordloze waarom. Filosoferen tussen Oost en West, Agora, Kampen 2001 p. 159-184

'Advaita: de onuitsprekelijke eenheid van mijzelf en de ander', in: Douwe Tiemersma (red.) De ander en ik. Eenheid en scheiding in westerse, joodse en hindoeïstische tradities. Tweede Advaita Symposium, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2002, het gedeelte p.41-45

'Advaita: the inexpressible unity of the other and myself', in: D.C. Noerhadi (ed.), Festschrift' 70 Tahun Toeti Heraty Roosseno, Yayasa Mitra Budaya Indonesia, Jakarta 2003, p. 202-217

'Psychotherapie en advaita-onderricht', in: D. Tiemersma (red.), Psychotherapie en non-dualiteit. 3e Advaita Symposium, Uitg. Advaita Centrum, Leusden 2003, p. 24-36

'De directe weg en de psychologische kennis', in: Psychotherapie en non-dualiteit, o.c. (2003), p. 37-42

'Wat is radicaal zelfonderzoek?', in: Psychotherapie en non-dualiteit, o.c. (2003), p. 43-50

'Advaita-onderricht tussen onbehagen en bevrijding', in: Psychotherapie en non-dualiteit, o.c. (2003), p. 89-102

'De gekte van de verlichting en de bijna-verlichting van de gekte', in: Psychotherapie en non-dualiteit, o.c. (2003), p. 186-198 en in: Nieuwsbrief MDS, meditatie en spirituele ervaring nr. 4 (juli 2002), 4-10

'Religie en advaita', InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek 5 nr. 1 (februari 2003), 12-13

'Advaita en Osho's betekenis voor de 21e eeuw', in: Nandan Bosma (red.), De wetenschap van het hart, Ganymedes Productions, Blaricum 2004, 60-76

'De Upanishaden: achtergrond, aard, doorwerking en relevantie', in: D. Tiemersma (red.), De elf grote Upanishaden. Tekst en toelichting, Uitg. Advaita Centrum, Leusden, 2004, p. 9 -29

'De Kena Upanishad', in: De elf grote Upanishaden. Tekst en toelichting, o.c. (2004), p. 117-132

'Spiritualiteit en het sacrale', in: VolZin. Opinieblad voor geloof en samenleving 2004 nr. 23 (19 november), p. 10-13

* 'De methode in fenomenologie en advaita vedânta. Een praktische interculturele benadering', in: Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit, H. Oosterling en V. Bhagwandin (red.), Asoka, Rotterdam 2005, p. 111-123

* 'Radicaal humanisme - radicale religie', in: Nieuwe Stemmen, 89 nr. 2 (2006), p. 26-32

'Advaita en Osho's betekenis voor de 21ste eeuw'
, in: Nandan Bosma (red.), De wetenschap van het hart, Ganymedes Productions, Blaricum 2004

'Wat is werkelijkheid?', in: InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek 6 nr. 3 (sept. 2004), p. 4-8

De Bhagavadgita en AdvaitaVedanta: devotie en inzicht, in: OHM-Vani 11 nr. 3 (juli/september 2005), p. 23-25


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod