Martin Palmer, Yin en Yang. Evenwicht in ons leven


Ankh-Hermes, Deventer 1999


Het denken in termen van yin (koud, passief, donker) en yang (warm, actief, licht) is een manier om eenzijdigheden en fixaties te vermijden. Het houdt een acceptatie in dat er tegenstellingen zijn, dat er voortdurend veranderingen zijn in het evenwicht tussen de polen, dat elke pool iets van de andere in zich heeft en dat daarom nooit iets totaal zwart of wit is. Dit wordt op inleidend niveau uitgewerkt op het terrein van de eigen harmonie met de wereld, van Feng shui, de energie (ch’i) en de kunst. Het boek is geschikt voor een eerste oriëntatie, maar het is de vraag in hoeverre een ‘Evenwicht in ons leven’ vanuit de korte aanduidingen kunnen worden opgepakt, laat staan een overgave aan het Tao '’dat niet is te benoemen’.

[DT in InZicht]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod