Martin Palmer, Yin en Yang. Evenwicht in ons leven


Ankh-Hermes, Deventer 1999


Het denken in termen van yin (koud, passief, donker) en yang (warm, actief, licht) is een manier om eenzijdigheden en fixaties te vermijden. Het houdt een acceptatie in dat er tegenstellingen zijn, dat er voortdurend veranderingen zijn in het evenwicht tussen de polen, dat elke pool iets van de andere in zich heeft en dat daarom nooit iets totaal zwart of wit is. Dit wordt op inleidend niveau uitgewerkt op het terrein van de eigen harmonie met de wereld, van Feng shui, de energie (ch’i) en de kunst. Het boek is geschikt voor een eerste oriëntatie, maar het is de vraag in hoeverre een ‘Evenwicht in ons leven’ vanuit de korte aanduidingen kunnen worden opgepakt, laat staan een overgave aan het Tao '’dat niet is te benoemen’.

[DT in InZicht]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod