Martin Palmer, Yin en Yang. Evenwicht in ons leven


Ankh-Hermes, Deventer 1999


Het denken in termen van yin (koud, passief, donker) en yang (warm, actief, licht) is een manier om eenzijdigheden en fixaties te vermijden. Het houdt een acceptatie in dat er tegenstellingen zijn, dat er voortdurend veranderingen zijn in het evenwicht tussen de polen, dat elke pool iets van de andere in zich heeft en dat daarom nooit iets totaal zwart of wit is. Dit wordt op inleidend niveau uitgewerkt op het terrein van de eigen harmonie met de wereld, van Feng shui, de energie (ch’i) en de kunst. Het boek is geschikt voor een eerste oriëntatie, maar het is de vraag in hoeverre een ‘Evenwicht in ons leven’ vanuit de korte aanduidingen kunnen worden opgepakt, laat staan een overgave aan het Tao '’dat niet is te benoemen’.

[DT in InZicht]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod