Nisargadata Maharaj, The Blissfull Life

as realized through the teachings of Sri Nisargadatta Maharaj

compiled with commentary and notes by Robert Powell.

The Acorn Press, Durham (North Carolina), 1984, ix + 84 pag.

verscheen in: Yoga en Vedanta 1985Het zijn enkelingen geweest die de weg vonden naar de ruimte in het oude 'Vanmali Bhavan' in Bombay om daar Sri Nisargadatta Maharaj te bezoeken. Na zijn overlijden in 1981 verschenen er steeds meer boeken, die de gesprekken met hem voor een groter publiek toegankelijk maakten. Hoewel de gedrukte teksten slechts een afschaduwing zijn van de gebeurtenissen die in werkelijkheid plaats vonden, maken ze op velen een diepe indruk of hebben ze zelfs nog een sterkere uitwerking. Hieronder zijn de publicaties nog eens op een rij gezet.
Het nieuwste boek is samengesteld door de Amerikaan, van Nederlandse afkomst, Robert Powell en bevat voornamelijk korte en kernachtige uitspraken uit I Am That. Ze zijn globaal gerangschikt naar thema en hier en daar voorzien van een korte toelichting. Hieraan vooraf gaan een inleiding van de redacteur en een levendige beschrijving van 'een dag bij Maharaj', geschreven door Milo Clark. Aan het eind van het boek zijn nog een epiloog, een korte appendix over de 'cosmogony according to Sri Nisargadatta Maharaj' en een bibliografie toegevoegd.
De doelstelling van het boek schijnt te zijn een groter publiek met de uitspraken van Maharaj bekend te maken en daartoe zou het kunnen dienen. De uitspraken zijn indringend genoeg. De titel van het deel waarin deze staan is: 'Sayings that may turn your life around'. De andere onderdelen van het boek met informatie over het leven en het onderricht van Maharaj kunnen functioneel zijn bij een eerste of verdere kennismaking. Er zijn een aantal punten in dit deel aan te vullen en te bekritiseren, maar daarvoor is het hier niet de plaats. De concentratie van 'gems from Sri Nisargadatta Maharaj's conversations' en de doorwerking ervan in de rest van het boek maakt deze uitgave erg waardevol. Voor degenen die I Am That niet hebben gelezen, is The blissfull life een inleiding tot en een verwijzing naar dit grote boek. Anderen zullen het, gezien het onderwerp alleen al, willen lezen.

[D.T.]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod