Non-dualiteit 2005


NON-DUALITEIT

(advaita – advaya – eenheid)

De zijnservaring, de filosofie en de tradities


Een inleidende cursus met theorie en praktijk

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma

2005 - 2006


De cursus geeft een praktische en theoretische kennismaking met het non-dualisme als zijnservaring en als filosofie van de diverse tradities in hindoeïsme (advaita vedânta), boeddhisme (mahâyâna, Tibetaans boeddhisme), daoïsme (Lao Zi, Zhuang Zi) en christelijke mystiek (Eckhart).

De kennismaking is gericht op het verkrijgen van een overzicht van de thema’s en de geschiedenis en van een ervaringsmatige vertrouwdheid en intuïtief inzicht.

De cursus bevat hoorcolleges, tekstbesprekingen, gesprekken, meditatieve oefeningen en zelfwerkzaamheid thuis. Steeds wordt het huiswerk met vragen en opdrachten op de bijeenkomsten besproken.De cursus wordt aangeboden als een jaarprogramma met twee semesters van elk 8 bijeenkomsten, ca. 2x per maand op de vrijdagochtend 10.00 – 12.30 uur

Data eerste semester: 16 en 30 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 9 december 2005

Plaats: Advaita Centrum, Crabethstraat 38, Gouda (vlakbij het station, stadszijde)

Een uitgebreid cursusboek met klassieke teksten en overzichten wordt aan de cursisten verstrekt.

Cursusprijs per semester € 160, - inclusief koffie/thee en een uitgebreid cursusboek

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Opgave en inlichtingen: www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
Zoutmanstraat 36, 2806 XD Gouda, T 0182 - 37 34 27 - F 0182 - 37 48 75 -

Betalingen op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda. Informeer van tevoren of er nog plaats is. De inschrijving is definitief na schriftelijke opgave (kan ook per e-mail) en betaling.


1. De onderwerpen

1.1. De systematische thema’s:

1 Wereld
- De dingen, de levende wezens, de andere mensen, de kosmos, de ‘andere werelden’
- De wereldgrond, ook in relatie met de wereld

2 Zelf
- Lichaam, energie/gevoel, psyche, boven-psychische niveaus
- Het hoogste zelf, ook in relatie met persoon en wereld

3 Kennen
- De hiërarchie van kenwijzen en kennis
- Kennen en zijn

4 Handelen
- Het alledaagse handelen, karma
- Het vrije handelen
- Moraliteit, ethiek

5 De weg en het doel
- Diverse wegen
- De bevrijding (moksha)
- De leraar

1.2 De geschiedenis

1 Kort overzicht van de geschiedenis van de Vedanta

2 Kort overzicht van andere tradities waarin advaita een plaats heeft (2e semester)

3 Een diepergaande studie aan de hand van teksten bij de besprekingen van de thema’s.


2 De benaderingswijze

2.1 De theorie

1 De cognitieve benadering van de thema’s en de geschiedenis die leidt tot een overzicht en inzicht

2 De gesprekken en huiswerkopdrachten waarin iedereen gestimuleerd wordt tot eigen formuleringen te komen

2.2 De eigen praktijk van groeiend inzicht

1 De meer gevoelsmatige en intuïtieve benadering in de besprekingen van de thema’s en de geschiedenis

2 Meditaties en andere oefeningen aansluitend bij de besprekingen


AdvCentrumZwW


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod