Non-dualiteit in de praktijk 2008Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven
onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onweer1

Uitgangspunt

Een levend inzicht in non-dualiteit zal doorwerken in het leven en samenleven. Als het goed is, gebeurt dit vanzelf. Bij vrij veel mensen verloopt dit niet zonder problemen. Zij zouden meer duidelijkheid willen krijgen over de mogelijkheden van doorwerking, vooral hoe die vorm kan krijgen op het terrein waar ze werkzaam zijn.

Dat was het uitgangspunt van de diverse Projectgroepen van het Advaita Centrum. Langzamerhand verschoof de situatie naar een perspectief van het doorgeven van de eigen inzichten aan anderen, vooral aan degenen die op het betreffende terrein al lesgeven.Doelstelling

Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.Plaats in het Advaita Centrum

De cursus vormt het algemene deel van de opleidingen van lesgevers binnen de diverse Projectgroepen van het Advaita Centrum. Binnen elke Projectgroep is of komt ook een deel dat specifiek is voor het werkterrein van de groep.Doelgroep

De deelnemers aan de Projectgroepen die de doelstelling onderschrijven. Voor zover er ruimte is, kunnen andere betrokkenen bij het Advaita Centrum meedoen.Werkwijze

Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven.Onderdelen

- Inleiding non-dualiteit en praktisch leven
- Fysieke en mentale grondslagen
- zintuiglijke functies, denkprocessen, gedrag
- steeds: zijn, bewust-zijn, gestemd-zijnData

Vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 5 september, 10 oktober, 7 en 21 november 2008;
weekend zaterdag 13 – zondag 14 december.Plaats

Het Advaita Centrum.Kosten

€ 200,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 150,- bij minimum inkomen)Inschrijven

Bij secretariaat.Verdere informatie

Over de opzet van de opleidingen is meer informatie te vinden op de website www.advaitacentrum.nl - Kennis van Non-dualiteit – Onderwijs.Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.Opgave en inlichtingen

www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
E-mail secretariaat ,071-5618828Betalingen

Op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, GoudaE-mail : Douwe Tiemersma


AdvCentrumZwW


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod