Non-dualiteit in de praktijk 2008Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven
onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onweer1

Uitgangspunt

Een levend inzicht in non-dualiteit zal doorwerken in het leven en samenleven. Als het goed is, gebeurt dit vanzelf. Bij vrij veel mensen verloopt dit niet zonder problemen. Zij zouden meer duidelijkheid willen krijgen over de mogelijkheden van doorwerking, vooral hoe die vorm kan krijgen op het terrein waar ze werkzaam zijn.

Dat was het uitgangspunt van de diverse Projectgroepen van het Advaita Centrum. Langzamerhand verschoof de situatie naar een perspectief van het doorgeven van de eigen inzichten aan anderen, vooral aan degenen die op het betreffende terrein al lesgeven.Doelstelling

Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.Plaats in het Advaita Centrum

De cursus vormt het algemene deel van de opleidingen van lesgevers binnen de diverse Projectgroepen van het Advaita Centrum. Binnen elke Projectgroep is of komt ook een deel dat specifiek is voor het werkterrein van de groep.Doelgroep

De deelnemers aan de Projectgroepen die de doelstelling onderschrijven. Voor zover er ruimte is, kunnen andere betrokkenen bij het Advaita Centrum meedoen.Werkwijze

Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven.Onderdelen

- Inleiding non-dualiteit en praktisch leven
- Fysieke en mentale grondslagen
- zintuiglijke functies, denkprocessen, gedrag
- steeds: zijn, bewust-zijn, gestemd-zijnData

Vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 5 september, 10 oktober, 7 en 21 november 2008;
weekend zaterdag 13 – zondag 14 december.Plaats

Het Advaita Centrum.Kosten

€ 200,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 150,- bij minimum inkomen)Inschrijven

Bij secretariaat.Verdere informatie

Over de opzet van de opleidingen is meer informatie te vinden op de website www.advaitacentrum.nl - Kennis van Non-dualiteit – Onderwijs.Organisatie

De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.Opgave en inlichtingen

www.advaitacentrum.nl en bij het secretariaat:
E-mail secretariaat ,071-5618828Betalingen

Op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, GoudaE-mail : Douwe Tiemersma


AdvCentrumZwW


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod