Non-dualiteit in de praktijk 2009

{module Kennis Non dualiteit menu}

Een cursus gericht op de doorwerking van non-dualiteit in leven en samenleven

onder leiding van dr. Douwe Tiemersma


Onderwijs_Non-dualiteit_Praktijk_2009_clip_clip_image002Uitgangspunt
Een levend inzicht in non-dualiteit zal vanzelf doorwerken in het leven en samenleven. Bij vrij veel mensen verloopt dit niet zonder problemen. Zij zouden meer duidelijkheid willen krijgen over de mogelijkheden van doorwerking, vooral hoe die vorm kan krijgen op het terrein waar ze werkzaam zijn.
Dat was het uitgangspunt van de diverse Thema-werkgroepen van het Advaita Centrum. Langzamerhand verschoof de situatie naar een perspectief van het doorgeven van de eigen inzichten aan anderen, vooral aan degenen die op het betreffende terrein al lesgeven.

Doelstelling
Een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze daarin te laten ontplooien en anderen te laten ervaren.

Plaats in het Advaita Centrum
De cursus vormt het algemene deel van de Bijscholingen binnen de diverse Thema-werkgroepen van het Advaita Centrum. Binnen elke werkgroepgroep is of komt ook een deel dat specifiek is voor het werkterrein van de groep.

Doelgroep
Degenen die een bijscholing/opleiding (gaan) doen of gedaan hebben in het kader van de thema-werkgroepen en verder iedereen die de doelstelling belangrijk vindt.
Werkwijze en literatuur
Een serie workshops met veel praktische oefeningen; thuis de stof verwerken en een ervaringsverslag schrijven. Iedereen krijgt een cursusboek.

Onderdelen
- Inleiding non-dualiteit en praktisch leven
- Natuurkundige aspecten (lichaam als materie)
- Biologische aspecten (lichaam als organisme, adem, levensenergie)
-  Psychische aspecten (waarnemen, gevoel/emotie, voorstellen, denkenspreken, willen/handelen)
- Inzichtaspecten
- Universele heelheid
- Grondeloze openheid

Werkwijze
De opzet van de cursus is een workshop met veel praktische oefeningen, vooral oefeningen die te maken hebben met de diverse aspecten van onderlinge relaties.

Data
Zes vrijdagochtenden 10.00 – 12.30 uur – 25 september, 2, 9, 23 oktober, 6, 27 november 2009

Plaats
Het Advaita Centrum.

Kosten
€ 180,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal (€ 135,- bij minimum inkomen)

Inschrijven
Bij E-mail secretariaat, tel. 071-5618828

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door het Advaita Centrum te Gouda. Dit centrum valt onder Stichting Openheid, Gouda.

Betalingen
Op rek. 11.69.79.089, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda

E-mail Douwe TiemersmaAdvCentrumZwW


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod