Onderwijs Praktijk - introductie

{module Kennis Non dualiteit menu}

Bij de thematische werkgroep 'Jongeren' bestaat al een bijscholing voor opleiding tot het lesgeven in ontspanning en inzicht bij jongeren. Bij 'GGZ'  is een bijscholing in voorbereiding. Hier is iets te vinden over de meer algemene aspecten en het algemene deel van deze bijscholingen.

Regelmatig is er een cursus waarin de doorwerking van non-dualiteit in de praktijk van leven en samenleven centraal staat. Hierbij gaat het om een praktische kennis van waaruit het leven zich in non-dualiteit kan ontplooien: een duidelijk inzicht in de non-dualiteit op het terrein van het praktische leven en van de vaardigheid deze daarin te laten ontplooien en ook anderen te laten ervaren. Deze cursus is ook toegankelijk voor degenen die geen bijscholing/opleiding volgen.

De bijscholingen, een algemeen stuk over de opleidingen van de thematische werkgroepen

Non-dualiteit in de praktijk 2010, vanaf oktober 2010
Non-dualiteit in de praktijk 2009
, vanaf september 2009
Non-dualiteit in de praktijk 2008

Kennismaking met non-dualiteit in samenwerking met de Koorddanser 20 november 2011


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod