Patrul Rinpoche en Dilgo Khyentse, Het hartjuweel van de verlichte meesters


Asoka, Nieuwerkerk a/d IJssel 1999

Centraal in dit boek staat een tekst die Patrul Rinpoche in de 19e eeuw schreef. Dilgo Khyentse (overleden in 1991) geeft een uitleg van deze tekst. De lezer krijgt een toelichting op het volgen van het boeddhistische pad. De rijkdom van oefeningen van het Tibetaanse boeddhisme komt hierin duidelijk tot uiting. De recitatie van de ‘de zes-lettergrepige mantra’(Om Mani Padme Hum) wordt het meest benadrukt. Natuurlijk komen ‘de leegte’ en het mededogen steeds weer ter sprake, alsook de (Mahâyâna-)eenheid van de verlichte staat en de wereld, nirvâna en samsâra.

[DT in InZicht]
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod