Publicatielijst Sri Nisargadatta Maharaj


IamThat2

1 Engelstalige uitgaven

N.B. Op de site http://www.holybooks.com/consciousness-and-the-absolute-by-sri-nisargadatta-maharaj/ kunnen sommige van de onderstaande boeken gratis gedownload worden.

1963    Self knowledge and Self realization, Shree Ram Narayan Chavhan, Bombay, zie www.lulu.com/content/586237

1973    I am That. Talks with Sri Nisargadatta Maharaj; Maurice Frydman (compilatie en vertaling), Chetana, Bombay, and The Acorn Press, Durham, N.Carolina 1981

1982    Seeds of consciousness. The wisdom of Sri Nisargadatta Maharaj, Jean Dunn (red.), The Grove Press, New York, and The Acorn Press, Durham (N.Carolina) 1990 2e druk

1985    Prior to consciousness. Talks with Sri Nisargadatta Maharaj; Jean Dunn (red.),  The Acorn Press, Durham (N.Carolina), 1990 2nd ed.; 1999 Nesma Books India

1987    The nectar of the Lord's feet. Final teachings of Sri Nisargadatta Maharaj, Robert Powell (red.), Element Books, Longmead, Shaftesbury, Dorset; Blue Dove Press, San Diego (Cal.); dit door Blue Dove Press uitgegeven boek heeft de titel The nectar of Immortality. Shri Nisargadatta’s Discourses on the Eternal

1994    The ultimate medicine, Robert Powell (red.), Blue Dove Press, San Diego (Cal.); reprint: North Atlantic Books, 2006

1994     Consciousness and the Absolute. The final talks of Sri Nnisargadatta Maharaj, Jean Dunn (red.), The Acorn Press, Durham (N.Carolina)

1996    The experience of nothingness. Sri Nisargadatta Maharaj’ talks on realizing the infinite, Blue Dove Press, San Diego (Cal.); reprint: Motilal Banarsidass, Delhi 2003


2 Engelstalige uitgaven van anderen met teksten van, over, of naar aanleiding van Sri Nisargadatta Maharaj


1980    Sri Nisargadatta Presentation Volume, Sri Nisargadatta Adhyatma Kendra, Bombay

1982    Balsekar, R.S., Pointers from Nisargadatta Maharaj, Chetana, Bombay, and The Acorn Press, Durham (N.Carolina) 1990

1983    Powell, R., The blissful life, as realized through the teachings of Sri Nisargadatta Maharaj, The Acorn Press, Durham, N.Carolina

1987    Balsekar, R.S., Explorations into the eternal: forays into the teaching of Sri Nisargadatta Maharaj, The Acorn Press, Durham (N.Carolina), reprint 1989

1992     Powel, R., The Wisdom of Sri Nisargadatta Maharaj, Globe Press Books

2000     Wolinsky, Stephen, H.,  I Am That I Am: A Tribute to Sri Nisargadatta Maharaj, Quantum Institute, California

2003    Greenblatt, M., The Wisdom-Teachings of Nisargadatta Maharaj: A Visual Journey, Inner Directions Publishing, Carlsbad, California

Mullarpartan S. K., Last days of Nisargadatta Maharaj, without further data, see www.amazon.com or www.flipkart.com

Mark West, Gleanings from Nisargadatta, without further data, see www.amazon.com of  www.markwestsite.com

2008    Pradeep Apte, The Nisargadatta Gita, without further data,  see www.lulu.com/content/2194899

2008    Pradeep Apte, I Am ( The complete “I Am” quotes of Sri Nisargadatta Maharaj) without further data, see

The complete 'I am' quotes

Veel teksten en filmpjes zijn te vinden op www.netinetifilms.com

3    DVD’s over Sri Nisargadatta Maharaj


2006    Awaken to the Eternal, Nisargadatta Maharaj- A journey of Self-Discovery, Inner Directions, see www.amazon.com

Moments with Sri Nisargadatta Maharaj, Archival Films 1979-1982, Mumbai India, see www.netinetifilms.com

I Am that I Am - 4 DVD’s plus 1 CD, see www.netinetifilms.com

4 Nederlandse vertalingen

1973    Ik ben; Ned. vert. door W.A. Keers van I am That. Part 1 (M. Frydman transl.), Ankh-Hermes, Deventer; heruitgave Altamiara-Becht, Bloemendaal 2000

1973    Zijn; Ned. vert. door W.A. Keers van I am That. Part 2 (M. Frydman transl.), Ankh-Hermes, Deventer; heruitgave Altamira-Becht, Bloemendaal 2001

1981    Yoga en Vedanta 23, nr. 4 (dec. 1981); nummer gewijd aan Nisargadatta Maharaj

1981    Yoga Advaita 5, nr. 4 (dec. 1981); nummer met vertaling van gesprekken

1982    Vingerwijzingen van Shri Nisargadatta Maharaj; Ned. vert. van Pointers from Nisargadatta Maharaj van R. S. Balsekar, Ankh-Hermes, Deventer

1988    Zelf-realisatie. Gesprekken met Shri Nisargadatta Maharaj over onze natuurlijke staat, Ned. vert. door Belle Bruins van The nectar of the Lord's feet feet (Element Books, Shaftesbury 1987), Altamira, Hillegom

1992    De ultieme werkelijkheid, Ned. vert. door Belle Bruins van The ultimate medicine (Blue Dove Press), Altamira, Heemstede

1996    Bewustzijn en het Absolute. De laatste gesprekken met Shri Nisargadatta Maharaj, Ned. vert. door Belle Bruins van Consciousness and the Absolute – the final talks of Sri Nisargadatta Maharaj (Acorn Press), Altamira, Heemstede

2001    InZicht 11, nr 4 ; nummer gewijd aan Nisargadatta Maharaj

2004    Ik ben / Zijn, Altamira Heemstede; deze luxe editie bevat de volledige tekst van de boeken Ik Ben en Zijn

2008    Nisargadatta in woord en beeld, Ned. Vertaling door Maggy Wishaupt van The Wisdom Teachings of Nisargadatta Maharaj van Matthew Greenblatt, Samsara, Amsterdam


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod