Roemi, Daglicht. Een dag boek van spirituele leiding


Vertaling uit het Engels door Sipko A. den Boer en Aleid Swierenga, Servire, Utrecht 2000, ISBN 90-215-8710-6, prijs f 34,90

Verscheen in InZicht 3 nr. 2 (mei 2001), p. 37-38


Djelal-oed-din Roemi leefde in de 13e eeuw in wat nu Turkije heet. Hij schreef veel korte spirituele en mystieke teksten, die onder andere in de Masnavi zijn gebundeld. Het boek Daglicht bevat een keuze uit de eerste twee hoofdstukken van deze bundel. Daarin komen haast alle aspecten van het menselijk leven aan de orde.
Roemi is een belangrijk figuur in de islamitische mystiek die gericht is op het bereiken van de nabijheid van God en naar de vereniging met hem. God is te kennen door spirituele verschijnselen in mens en wereld, vooral door schoonheid. De mystieke eenheid wordt mogelijk door onderwerping en overgave (islam) aan God, die wel wordt beschreven als de Geliefde. Daardoor lost het aan de wereld verslaafde ego op.

‘Al smaakt je begeerte nog zo zoet,
verlangt de Geliefde niet
dat je zonder begeerte bent?
Het leven van minnaars ligt in de dood –
Je wint het hart van de Geliefde niet
Tenzij je je eigen hart verliest.’
God wordt echter ook aangeduid als het Absolute dat niet te vatten is, ook al is hij de Schepper.
‘God schiep pijn en leed
opdat geluk zichzelf laat zien door contrast.
Want verborgen dingen komen aan het licht
door middel van hun tegendeel.
God heeft geen tegendeel, dus is Hij verborgen.’

Naast de theïstisch-religieuze taal, is er dus ook die van het absolute. Naast de hoogste wijsheid (‘Laat je reinigen van de kenmerken van het zelf, en zie je zuivere Zelf …’) is veel alledaagse wijsheid (‘Als je helemaal onthutst en in de war bent, heb dan geduld …’) te vinden. Deze combinatie is er voortdurend in de Islammystiek. Degenen die op Advaita/advaya zijn gericht, zullen bepaalde dualistische passages laten liggen. Ten opzichte van de non-duale eenheid wordt de rest erg betrekkelijk. Maar de menselijkheid van de teksten blijft belangrijk, voor zover er de menselijke context is.

[DT]
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod