Samenvattingen


In deze rubriek staan samenvattingen, besprekingen en korte aanduidingen van boeken en artikelen die handelen over non-dualiteit en de non-dualiteitsbenadering. Sommige publicaties die niet direct hierover gaan, kunnen in ruimere zin nuttig zijn voor een beter begrip van advaita.

Als het boek in de bibliotheek van het Advaita Centrum aanwezig is, staat dit steeds vermeld. Deze boeken worden uitgeleend.

Bij elke samenvatting staan de initialen van de schrijver ervan aan het eind.
Aanvullingen ontvangen we graag op Email Advaitacentrum Samenvattingen

Klik op de links om naar de pagina's van de samenvatting te gaan.

De rubrieken zijn:

1. Boeken Advaita, hindoeïsme
2. Artikelen Advaita, hindoeïsme
3. Boeken en artikelen boeddhisme
4. Rest

1 Boeken Advaita, hindoeïsme

* Sri Aurobindo, The complete works of Sri Aurobindo
* Richard Bach, Ver weg is heel dichtbij
* Ralph Bakker, Shiva. Een onderzoek naar de relatie tussen Advaita, Kashmir Saivisme en Tantra
* Bhagavadgîtâ (Nooteboom)
* André van der Braak, Enlightenment blues. My years with an American guru
* André van der Braak, Goeroes en charisma. Het riskante pad van leraar en leerling
* Wim Burkunk (inleiding en commmentaar), Uit de schatkamer van de Veda: De Ishavashya Upanishad
* Deepak Chopra, Alledaagse onsterfelijkheid. Meditaties voor spirituele transformatie
* Andrew Cohen, Vrijheid kent geen grenzen
* Andrew Cohen, Who am I?
* Dattâtreya, De Avadhûta Gîtâ
* Wendy Doniger, The Hindus - An alternative history
* Robert K.C. Forman (ed.) , The problem of pure consciousness: mysticism and philosophy
* David Godman (red.), De leringen van Ramana Maharshi
* Herman Hesse , Siddahartha
* Jan Kersschot , Eén zijn
* Richard King, Early Advaita and Buddhism
* Jean Klein, Wie ben ik?
* Jean Klein, Open voor het ongekende
* Hans Laurentius, De vreugde van verlichting
* Oliver Leaman, Eastern philosophy. Key readings
* John Levy, Non-dualiteit. Het wezen van de mens volgens de Advaita Vedanta
* Indira Mahalingam ,‘Samkhya-Yoga’
* Hugh Milne, Bhagwan, the god that failed
* Jeffrey Moussaieff Masson, Mijn vader's goeroe
* Nisargadatta Maharaj, Ik ben
* Nisargadatta Maharaj, Zijn
* Nisargadatta Maharaj, De ultieme werkelijkheid
* Nisargadatta Maharaj / Robert Powell, The blissfull life
* Tony Parsons, Niemand hier...
* M. Prabhakara Rao, Kritische opmerkingen m.b.t. het begrip jiva
* Ramana Maharshi, Ramana Upanishad
* Timothy Schoorel, The 7 principles of freedom
* Shankara, Het kroonjuweel van wijsheid
* Alexander Smit, Het onmiddellijke zien
* Frits Staal, Advaita and neoplatonism. A critical study in comparative philosophy
* Frits Staal, Advaita Vedanta and neoplatonism - Interculturele filosofie
* Swami Vivekananda, Jnana Yoga
* Tattvabodha
* W.H. van Vledder, Het mysterie van het zelf. Upanishaden2 Artikelen Advaita, hindoeïsme

* Daniel Arnold, 'Of Intrinsic Validity: A Study on the Relevance of P?rva M?m?ms?'
* Brian Carr, 'Sankaracarya'
* Tara Chatterjee, ‘Het concept saksin: de getuige’
* Michael Comans, 'De latere Vedanta'
* N.K. Devaraja, De relevantie van Advaita Vedanta voor onze tijd
* N.S. Dravid, 'Wat is de betekenis van de verschillende vormen van Advaita en aanverwante 'stromingen?'
* Thomas A.Forsthoefel, 'De Viveka-Chudamani weer zijn juiste plaats geven: de polen van het religieuze weten'
* Andrew O. Fort, Reflecties over reflectie: kutastha, cidabhasa en vrttis in de Pancadasi
* Andrew O. Fort, 'Alle genoegens voorbij: Shankara over gelukzaligheid'
* Frederic F. Fost , "Speelse illusie: het ontstaan van werelden in Advaita Vedanta"
* Yohanan Grinshpon, 'Volwassen bevrijding en kinderlijke vrijheden: Shankara’s visie op de kindertijd'
* N. Jayashanmukham, Twee soorten zoekers in de Bhagavad Gita
* W.O. Kaelber, 'Tapas and purification in early Hinduism
* W.O. Kaelber, Tapas en zuivering in het vroege Hindoeïsme
* St. Kaplan, Kritiek op een ontologische benadering van de Mandukya Karika van Gaudapada
* Ian Kesarkodi-Watson, Hindoe metafysica en de filosofische scholen: shruti en darsana
* U.A. Vinay Kumar, 'Het bestaan van het Zelf en adhyasa in Advaita Vedanta'
* Daya Krishna , 'Naar een veldtheorie met betrekking tot de Indiase filosofie'
* G.J. Larson, 'Indiase opvattingen over realiteit en goddelijkheid'
* David Lawrence ,Shiva's zelfherkenning en het interpretatieprobleem
* David Loy, Verlichting in Boeddhisme en Advaita Vedanta: zijn Nirvana en Moksha identiek?
* J.L. Mehta, Heidegger en de Vedanta
* Myers, Shankara en ananda
* Bruno Nagel, Schopenhauer en het Indische denken
* Patrick Olivelle, Orgastische vervoering en goddelijke extase: de semantische geschiedenis van "ananda"
* R.C. Pandeya en Manju ,Purva Mimamsa en Vedanta
* Stephen H. Phillips, ‘Het conflict tussen voluntarisme en dualisme in de Yoga Sutra’s van Patanjali’
* J. J. Poortman, 'De vruchtbaarheid van de grondgedachten van de Vedanta voor westers-wijsgerige probleemstellingen'
* Karl H. Potter, 'Kennis en werkelijkheid in de Indiase filosofie'
* Arvind Sharma, Karma and reincarnation in Advaita Vedanta
* Donald R. Tuck, Lacune in het bestuderen van Shankara: Duizend leringen (Upadesasahasri)3 Boeken en artikelen boeddhisme

* Ewing Chinn, N?g?rjuna's fundamental principle of prat?tyasamutp?da
* Pema Chödrön, Tonglen. Het pad van transformatie
* Matthew Dillon Dialogues with Death: The Last Days of Socrates and the Buddha
* Ilse Dorren, Tocht door twee werelden. Gids voor het Tibetaans dodenboek
* James W. Heisig, Non-I and Thou: Nishida, Buber, and the moral consequences of self-actualization
* Frits Koster, Bevrijdend inzicht. Een kennismaking met boeddhistische psychologie en inzicht-meditatie
* Bruno Nagel, Vergankelijkheid en de waarde van de natuur in het boeddhisme
* Mimi Maréchal, Eenvoudige wijsheid. Zentoespraken van Mimi Maréchal
* Pankaj Mishra, De Boeddha
* Nyanaponika, Het hart van boeddhistische meditatie
* Patrul Rinpoche en Dilgo Khyentse, Het hartjuweel van de verlichte meesters
* Kevin Schilbrack, Metaphysics in Dogen
* John Schroeder, Nâgârjuna and the doctrine of the "skillful means"
* Schumann, Boeddhisme. Stichter, scholen, systemen
* Sheng-yen, Volmaakte verlichting
* Spierenburg, Over 25 incarnaties van de Dalai Lama
* Chögyam Trungpa, Shambala: de weg van de krijger
* Youru Wang, Liberating oneself from the absolutized boundary of language in Chan Buddhism
* Han de Wit, De lotus en de roos4 Rest

* Jim Bedard, Geloven in genezen
* Mirjam van Biemen, In stilte. Retraites in Nederland en België
* Students' Britannica India
* Mabel Collins, Licht het pad & Door de gouden poort
* Filosofie Oost-West, Lustrumbundel
* James W. Heisig, Niet-Ik en Gij: Nishida, Buber en de morele consequenties van zelfrealisatie
* Lex Hixon, Wegen naar verlichting. Een rondgang door de grote spirituele visies
* Oliver Leaman, Eastern philosophy
* Tiny Muskens,Opmaat tot eeuwigheid
* Martin Palmer, Yin en Yang. Evenwicht in ons leven
* Roemi, Daglicht
* Storr, Reuzen op lemen voeten- een studie over goeroes
* Douwe Tiemersma, De vele gezichten van de dood. Voorstellingen en rituelen in verschillende culturen
* What is Enlightenment 13
* Wollinsky, Kwantum bewustzijn
* Eva Wong, Lessen van de TaoEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod