Shankara, Het kroonjuweel van Wijsheid (Viveka Chudamani)


Sirius en Siderius, Den Haag 1980, 126 blz., vertaald uit het Sanskriet uit het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher Isherwood; vertaald uit het Engels uit het Nederlands door J. Janson


Shankara (geboren omstreeks 686 na Chr) wordt beschouwd als een van de allergrootste filosofen die India heeft voortgebracht. Tijdens zijn leven was de Indische maatschappij materialistisch ingesteld. Hij predikte geen nieuwe leer, maar systematiseerde en doordacht de Advaita Vedanta zoals dit nooit tevoren was gebeurd. Door zijn genialiteit en charisma gaf hij een nieuwe impuls aan het geestelijke leven van zijn tijd.

Het kroonjuweel van Wijsheid is een van zijn bekendste werken. Enkele zaken die hierin zeer helder worden uiteengezet :
- Waaraan een discipel moet voldoen
- Waaraan een leraar met voldoen
- Het belang van het onderscheid tussen Atman en niet-Atman
- Wat is Maya en hoe kan het beëindigd worden
- De verschillende omhulsels van Atman, en hoe ze kunnen gezuiverd worden
- Devotie
- De eenheid van Atman en Brahman
- Brahman is alles
- Dat zijt Gij
- Wat is verlichting, en de kenmerken van de verlichte
- De vreugde van de leerling.

Betoverend is de warmte die uitgaat van deze tekst. Shankara is niet alleen systematisch en helder, hij neemt je als het ware in zich op.

Enkele citaten:

"O verstandige, vrees niet! Voor jou is er geen gevaar." p. 40

"Hoe zou een wijs mens de ervaring van de allerhoogste gelukzaligheid kunnen verwerpen en behagen kunnen scheppen in louter uiterlijke vormen? Wie zou, wanneer de maan schijnt in haar allesovertreffende heerlijkheid, willen kijken naar een geschilderde maan?" p. 107

[J.-P.V.]


Tekstonderzoek heeft laten zien dat Viveka Chudamani waarschijnlijk niet van Shankara zelf is, maar van iemand in zijn traditie. Dat doet niets af van de grootsheid van dit kleine juweeltje.

[D.T.]

* Aanwezig in bibliotheek Advaita Centrum


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod