Shankara, Het kroonjuweel van Wijsheid (Viveka Chudamani)


Sirius en Siderius, Den Haag 1980, 126 blz., vertaald uit het Sanskriet uit het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher Isherwood; vertaald uit het Engels uit het Nederlands door J. Janson


Shankara (geboren omstreeks 686 na Chr) wordt beschouwd als een van de allergrootste filosofen die India heeft voortgebracht. Tijdens zijn leven was de Indische maatschappij materialistisch ingesteld. Hij predikte geen nieuwe leer, maar systematiseerde en doordacht de Advaita Vedanta zoals dit nooit tevoren was gebeurd. Door zijn genialiteit en charisma gaf hij een nieuwe impuls aan het geestelijke leven van zijn tijd.

Het kroonjuweel van Wijsheid is een van zijn bekendste werken. Enkele zaken die hierin zeer helder worden uiteengezet :
- Waaraan een discipel moet voldoen
- Waaraan een leraar met voldoen
- Het belang van het onderscheid tussen Atman en niet-Atman
- Wat is Maya en hoe kan het beëindigd worden
- De verschillende omhulsels van Atman, en hoe ze kunnen gezuiverd worden
- Devotie
- De eenheid van Atman en Brahman
- Brahman is alles
- Dat zijt Gij
- Wat is verlichting, en de kenmerken van de verlichte
- De vreugde van de leerling.

Betoverend is de warmte die uitgaat van deze tekst. Shankara is niet alleen systematisch en helder, hij neemt je als het ware in zich op.

Enkele citaten:

"O verstandige, vrees niet! Voor jou is er geen gevaar." p. 40

"Hoe zou een wijs mens de ervaring van de allerhoogste gelukzaligheid kunnen verwerpen en behagen kunnen scheppen in louter uiterlijke vormen? Wie zou, wanneer de maan schijnt in haar allesovertreffende heerlijkheid, willen kijken naar een geschilderde maan?" p. 107

[J.-P.V.]


Tekstonderzoek heeft laten zien dat Viveka Chudamani waarschijnlijk niet van Shankara zelf is, maar van iemand in zijn traditie. Dat doet niets af van de grootsheid van dit kleine juweeltje.

[D.T.]

* Aanwezig in bibliotheek Advaita Centrum


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod