Shankara, Het kroonjuweel van Wijsheid (Viveka Chudamani)


Sirius en Siderius, Den Haag 1980, 126 blz., vertaald uit het Sanskriet uit het Engels door Swami Prabhavananda en Christopher Isherwood; vertaald uit het Engels uit het Nederlands door J. Janson


Shankara (geboren omstreeks 686 na Chr) wordt beschouwd als een van de allergrootste filosofen die India heeft voortgebracht. Tijdens zijn leven was de Indische maatschappij materialistisch ingesteld. Hij predikte geen nieuwe leer, maar systematiseerde en doordacht de Advaita Vedanta zoals dit nooit tevoren was gebeurd. Door zijn genialiteit en charisma gaf hij een nieuwe impuls aan het geestelijke leven van zijn tijd.

Het kroonjuweel van Wijsheid is een van zijn bekendste werken. Enkele zaken die hierin zeer helder worden uiteengezet :
- Waaraan een discipel moet voldoen
- Waaraan een leraar met voldoen
- Het belang van het onderscheid tussen Atman en niet-Atman
- Wat is Maya en hoe kan het beëindigd worden
- De verschillende omhulsels van Atman, en hoe ze kunnen gezuiverd worden
- Devotie
- De eenheid van Atman en Brahman
- Brahman is alles
- Dat zijt Gij
- Wat is verlichting, en de kenmerken van de verlichte
- De vreugde van de leerling.

Betoverend is de warmte die uitgaat van deze tekst. Shankara is niet alleen systematisch en helder, hij neemt je als het ware in zich op.

Enkele citaten:

"O verstandige, vrees niet! Voor jou is er geen gevaar." p. 40

"Hoe zou een wijs mens de ervaring van de allerhoogste gelukzaligheid kunnen verwerpen en behagen kunnen scheppen in louter uiterlijke vormen? Wie zou, wanneer de maan schijnt in haar allesovertreffende heerlijkheid, willen kijken naar een geschilderde maan?" p. 107

[J.-P.V.]


Tekstonderzoek heeft laten zien dat Viveka Chudamani waarschijnlijk niet van Shankara zelf is, maar van iemand in zijn traditie. Dat doet niets af van de grootsheid van dit kleine juweeltje.

[D.T.]

* Aanwezig in bibliotheek Advaita Centrum


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod