Symposium 'Met drie ogen'

Intercultureel doordenken van de kruisbestuiving tussen westerse filosofie en oosterse spiritualiteit

Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, 8 april 2005


Oosterse ideeën zijn al vele decennia gezeteld in de bovenkamers van westerse individuen, terwijl oosterse levenspraktijken al in vele huiskamers worden beoefend. In menig interieur prijkt een Boeddhabeeldje, terwijl termen als karma, reïncarnatie en verlichting inmiddels tot het spiritueel vocabulaire behoren. Er zijn al bibliotheken vol geschreven over de tao van fysica en de zen van wat-dan-ook. Martiale kunsten en yoga zijn slechts de meest gangbare praktische omgangsvormen met de diversiteit van oosterse denkwijzen. Sommigen menen dat deze gestalten van culturele andersheid inmiddels ‘eigen’ zijn aan de westerse cultuur, anderen menen dat ze iets vreemds blijven behouden. Willen we dat echt begrijpen, dan zal het westerse zelfbeeld moeten veranderen.

Voor denkers en doeners is het nog interessanter na te gaan hoe de spanningsvelden tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen in het westerse gedachtegoed doorwerken. Wat heeft de kruisbestuiving tussen westerse filosofie en oosterse spiritualiteit aan nieuwe ideeën en nieuwe levenspraktijken opgeleverd? Op het snijvlak van het universitaire en het buiten-universitaire, van de theoretiserende distantie en de praktiserende betrokkenheid dient zich een interculturele ervaring aan. Deze ervaring door-denken vergt een heroriëntatie op monodisciplinaire en monoculturele benaderingen en alledaagse evidenties.

Op dit symposium staat de benadering centraal van dr. Douwe Tiemersma, filosoof aan de Faculteit der Wijsbegeerte en tevens yoga- en meditatieleraar. Na meer dan dertig jaar beide sporen te hebben gevolgd, neemt hij afscheid van zijn academische loopbaan. Met ‘drie ogen’ kijkt hij naar het interculturele: een filosofisch, een praktisch en een spiritueel oog. Het is vanuit deze gelaagde blik dat gerenommeerde interculturele denkers met elkaar en met Douwe Tiemersma in gesprek gaan. Het gesprek tussen prof. dr. Wim van Binsbergen, prof. dr. Otto Duintjer, prof. dr. Heinz Kimmerle, prof. dr. Jos de Mul, drs. Awee Prins, prof. dr. Jan Sperna Weiland, dr. Douwe Tiemersma, Nico Tydeman en dr. Han de Wit wordt gemodereerd door dr. Henk Oosterling.

In het najaar zal onder redactie van dr. Henk Oosterling en mr. drs. Vinod Bhagwandin bij Uitgeverij Asoka een bundel verschijnen op basis van de bijdragen aan dit symposium. Daarin zullen ook prof. dr. Ilse Bulhof en dr. Bruno Nagel een bijdrage leveren.

Datum: vrijdag 8 april 2005

Tijd: 10.00 – 17.15 uur (aansluitend borrel)

Locatie: Forumzaal, M-Gebouw, Erasmus Universiteit, Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

Toegang: € 25 / studenten € 10 (inclusief koffie, thee, lunch en borrel)
Inschrijving gewenst wegens beperkte capaciteit van de zaal. vanwege het beperkte aantal plaatsen in de zaal voor inschrijving s.v.p. eerst per e-mail (centrum@spiritualiteit-filosofie.nl) een bevestiging inzake beschikbare plaatsen vragen. Daarna inschrijving door overmaking kosten deelname op girorekening 9109833 t.n.v. CSF te Rotterdam onder vermelding van ‘Symposium’ en het aantal personen.

Meer informatie: tel. 010-4088963 (Linda Degener, secretaresse Faculteit der Wijsbegeerte) of e-mail degener@fwb.eur.nl. Zie ook www.henkoosterling.nl en www.filosofie-oostwest.nl

Organisatie: Faculteit der Wijsbegeerte EUR en Studium Generale EUR in samenwerking met Stichting Filosofie Oost-West, Uitgeverij Asoka, Organisatie Hindoe Media (OHM), Advaita Centrum en Centrum voor Spiritualiteit en Filosofie


Programma

Moderator: dr. Henk Oosterling

09.30 – 10.00 uur :  Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.05 uur :  Welkomstwoord prof. dr. Wiep van Bunge (decaan Faculteit der Wijsbegeerte)

10.05 – 10.10 uur :  Opening prof. dr. Jan Sperna Weiland: wijsgerige antropologie als vertrekpunt

DEEL I: oog 1

10.10 – 10.35 uur :  Presentatie drs. Awee Prins Waar-nemen

10.35 – 11.00 uur :  Presentatie prof. dr. Heinz Kimmerle: De verhouding van lichaam en ziel bij Hegel, Merleau-Ponty en in het Afrikaanse denken

11.00 – 11.20 uur :  Gesprek

11.20 – 11.40 uur :  Pauze met koffie en thee

DEEL II: oog 2

11.40 – 12.05 uur :  Presentatie dr. Han de Wit: Het planten van de Boeddhadharma in het Westen

12.05 – 12.30 uur :  Presentatie Nico Tydeman: De gouden karper uit het net. Is er nog iets te doen na Verlichting?

12.30 – 12.55 uur :  Presentatie prof. dr. Otto Duintjer: Openheid en kritisch onderscheiden

12.55 – 12.25 uur :  Gesprek

12.25 – 14.00 uur :  Lunch

DEEL III: oog 3

14.00 – 14.25 uur :  Presentatie prof. dr. Wim van Binsbergen

14.25 – 14.50 uur :  Presentatie prof. dr. Jos de Mul: Zen en het computeronderhoud

14.50 – 15.10 uur :  Gesprek

15.10 – 15.30 uur :  Pauze met koffie en thee

DEEL IV: Drie ogen

15.30 – 16.00 uur :  Presentatie dr. Douwe Tiemersma: Verdwijnende scheidingen - proeven van intercultureel filosoferen

16.00 – 16.45 uur :  Plenair debat o.l.v. dr. Henk Oosterling (Tiemersma, Duintjer, Kimmerle, De Mul)

16.45 – 17.15 uur :  Zaaldebat

17.15 – 18.00 uur :  Receptie

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod