Timothy Schoorel, The 7 principles of freedom. Handbook for a new humanity


Namasté, Amsterdam 1999, ISBN 90 804990 1 3, 124 blz.

Verschenen in InZicht 2 nr. 4 (december 2000), p. 43


Komt er weer een nieuwe ster bij aan het Nederlandse firmament? Op de achterkant van het boek staat 'Timothy realized his absolute nature ...'. We zullen het wel merken. Het boek bespreekt de 'natuurlijke principes' die ten grondslag liggen aan vrijheid: Clarity, Unicity, Innocence, Consciousness, Alive Silence, Truth en Spontaneity. Het zijn alle belangrijke dingen en veel wat erover wordt gezegd kan voor lezers nuttig zijn. Vooraf wordt verduidelijkt wat 'natural principles' zijn aan de hand van natuurwetten en van voorbeelden als 'water is the life of the garden, it is its first principle.' Ze zijn meer dan ideeën. Maar, natuurwetten gelden alleen in een bepaald gebied en dat geldt ook voor het principe van water. In mijn tuin, bijvoorbeeld, is meestal zoveel water dat veel planten daarvan doodgaan. In plaats van over principes, kun je dan ook beter over meer concrete situaties spreken. Dat brengt me bij het punt dat het boek nogal Amerikaans aandoet. En wanneer Nederlanders iets Amerikaans noemen, bedoelen ze daarmee dat het teveel in de commerciële hoek zit: het moet verkocht worden. Schoorel schrijft dat zijn boek de opzet overneemt van een boek met de titel 'The 7 habits of highly effective people'. Nu gaat het niet om het bereiken van effectiviteit, maar om het bereiken van vrijheid: 'In your hands you have a book that could change and even transform your life!'. Zo begint de Introduction.
Een duidelijke en terechte boodschap is dat verlichting en het gewone wereldse leven bij elkaar horen. In de spontaneïteit is er vrijheid van hart bij alle gewone dingen. In de diverse hoofdstukken blijven daarover veel vragen staan. In het hoofdstuk over het bewustzijn wordt gezegd dat dit voorbij elk menselijke paradigma gaat, maar hoe zit het dan met de besproken 'paradigm shifts'? 'We are free from all responsibility', maar de voorbeelden van biologische en fysische gebeurtenissen waar we niet verantwoordelijk voor zijn, zijn het probleem niet, wel vaak de handelingen die effect op anderen hebben. Een ander problematiek komt tot uiting in de aanduiding van de absolute waarheid. Daarbij wordt gesteld dat we absolute ruimte zijn, de oorsprong en grond van bewustzijn, maar ook 'absoluut bewustzijn'. Deze en vele andere vragen die blijven liggen, zijn inherent aan het 'onderwerp', maar ze geven wel aan dat het idee van een 'handboek' wat te simpel is. Wat blijft staan, is dat het boek kan bijdragen aan de transformatie van levens. 'It depends on you!'

[DT]
Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod