06 - september 2005 - Stilte


Ja, de Stiltedag was zo leerzaam! Ik vermoedde al dat het goed zou zijn maar ik dacht: o, wat lang, zo'n hele dag zitten. Maar, het is omgevlogen en 's avonds had ik er ook geen last van om door te gaan met de meditatieavond. Eigenlijk is het zelfs verslavend om steeds die hoge trilling te voelen waar je thuis hoort, waar alles heel is. Er hoeft verder niets te gebeuren.
Tijdens de dag wisselden de ananda en de leegte zich af zonder er aan vast te zitten of af stoten.
Het was heel natuurlijk. Ook is die stilte een terugkeer naar mij Zelf, naar mijn eigen situatie in plaats van naar de leraar te luisteren of naar anderen. Alles speelt zich af in mij in die grootse ruimte. 's Nachts werkte dat ook door. Ik kon zien dat de kleinste gedachten een ego-gedachte was. Ik kon ze dan loslaten en voelde weer die eenheid. Overdag waren de minste onzuiverheden direct duidelijk bij mijzelf. De irritatie toen ik binnenkwam, had te maken met verdrietjes van mijn haart en konden zo oplossen. Alles is dan zo duidelijk, elke blik, elk gedrag, alles komt zo nauw. Ik weet dan precies ook wat de perfectie is. Helemaal open zijn, ontspannen zijn en dan is alles zoals het moet zijn.
Thuis is het minder duidelijk. Die afleidingen zijn groter. Zelfs kleine dingen spelen dan. De vormen waren helemaal weg tijdens die dag; ook op Schier is dat zo. Nu is het wat minder duidelijk. Ik ga straks weer mediteren om Dat te ervaren. Het is zo subtiel, zo subtiel, steeds subtieler ... Toch is er een grotere opening gekomen voor het Ene, een vertrouwen dat het ooit volledig zal worden, constant zal zijn. Tijdens die Stiltedag voelde ik zoiets van: ja, dat is wat ik al heel lang zoek, zo'n dag zoals ik me dat zou kunnen voorstellen bij Ramana Maharshi. Stilte, doordringende stilte, hoge trillingen die het ego in zachtheid laat oplossen, volledig Een-zijn met het Ene ...
Ja, fijn dat het allemaal kan!

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod