07-12-2008 Brugge

Brief aan de Advaita-groep Brugge 19
16 oktober 2008

Leen Stessels heeft de volgende bijeenkomst voorbereid.

Natuurlijk is het goed iets lichamelijks te doen, beter vooraf als voorbereiding voor de meditatie dan aan het eind.

Dan komt de hartmeditatie, die ook sterk lichamelijk is. Hieronder staat een vrij korte versie.

Ten slotte de meditatie op een mooie tekst uit de Isha Upanishad die daarbij volledig aansluit.

Het Zelf beweegt en beweegt niet.
Het is ver en vlakbij. Het is in alles en ook buiten alles.

De hartmeditatie geeft een goede mogelijkheid om tot deze zijnservaring te komen. Meditatie op de Isha-tekst versterkt deze ervaring.
Blijf bij de meditaties voortdurend intern helder aanwezig. Dan wordt het een stabiele, altijd aanwezige realisatie!

Een goede bijeenkomst gewenst en tot gauw in Brugge,

Douwe Tiemersma

Hartmeditatie

Word je bewust van jezelf, zoals je zit, terwijl je achter je ogen naar de dingen in de wereld zit te kijken. Stel maar voor dat je als klein mensje in een groot hol beeld door de ooggaten naar buiten kijkt.

Er is een trap naar beneden, waarlangs je langzamerhand naar beneden gaat, naar de hoogte van je keel en je mond. Je kunt nu letterlijk door je mond naar buiten kijken. Je hebt je eigen zwaartepunt verlaagd, naar beneden verlegd ... Je kunt nu verder naar beneden gaan tot de hoogte van je sleutelbeenderen. Merk op wat er gebeurt. Je kunt letterlijk daar aanwezig zijn en van daaruit naar buiten kijken. Let ook op de gevoelens.

Ga nog verder naar beneden, laat je naar beneden zakken in de richting van het hartgebied. Richt je aandacht op dit gebied en stel vast wat voor gevoel daarin aanwezig is. Waarschijnlijk ervaar je een speciaal gevoel, een bepaald hartgevoel. Het doet zich voor als een gevoelsmatige, dynamische, vloeibare hartenergie.

Laat je dan zakken in die energetische hartsfeer. Je ziet dan de wereld vanuit je hartstreek. Je wordt je bewust van het hele hartgebied, van de hele sfeer van het hart. Ga daar steeds meer in rusten, in wonen. Dat betekent dat je alles laat voor wat het is en steeds meer opgaat in dat hartgebied. Daar ontspan je je steeds meer. Het hartgevoel wordt langzamerhand sterker.

Vrijwel altijd is er een gevoel van smelten, vloeibaar worden. Dat betekent dat jezelf vloeibaar wordt. Laat je werkelijk daarin zinken, in die vloeibaarheid, waar alles smelt en uitstroomt. De warme hartenergie vloeit uit naar alle kanten. Het ik lost op en stroomt mee: er is een overweldigend stromen, een overstromen, naar buiten stromen. Dat betekent dat je al je centrumgerichte en op andere dingen gerichte krachten loslaat. En als je dat doet, breiden de grenzen zich eindeloos uit, want je houdt je grenzen niet vast. Houdt je grenzen niet vast! Als hartenergie breid je je eindeloos uit naar voren toe, naar links, naar recht, naar achteren toe, oneindig naar onderen toe, naar boven toe. Zo komt alles in de sfeer van het hart terecht. Daarin wordt alles in liefde geaccepteerd en opgenomen. Zelf houd je niets vast, dus het is een overgave van jezelf. Geef je zelf over aan die sfeer van liefde en vreugde. Je kunt je er heel vertrouwd voelen, heel veilig, terwijl die sfeer zich oneindig naar alle kanten uitstrekt.
Vooral bij de je uitademing kun je je liefdesenergie laten uitstromen naar alle andere wezens. Het is een voortdurend golven, waaraan je je overgeeft. Je energie houd je niet voor jezelf.  Daarom ga jij, iedereen en alles samenvallen in het oneindige open geheel.

Blijf in deze open sfeer. Laat deze sfeer voortbestaan, ook wanneer je je ogen open doet.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod