07-12-2008 Brugge

Brief aan de Advaita-groep Brugge 19
16 oktober 2008

Leen Stessels heeft de volgende bijeenkomst voorbereid.

Natuurlijk is het goed iets lichamelijks te doen, beter vooraf als voorbereiding voor de meditatie dan aan het eind.

Dan komt de hartmeditatie, die ook sterk lichamelijk is. Hieronder staat een vrij korte versie.

Ten slotte de meditatie op een mooie tekst uit de Isha Upanishad die daarbij volledig aansluit.

Het Zelf beweegt en beweegt niet.
Het is ver en vlakbij. Het is in alles en ook buiten alles.

De hartmeditatie geeft een goede mogelijkheid om tot deze zijnservaring te komen. Meditatie op de Isha-tekst versterkt deze ervaring.
Blijf bij de meditaties voortdurend intern helder aanwezig. Dan wordt het een stabiele, altijd aanwezige realisatie!

Een goede bijeenkomst gewenst en tot gauw in Brugge,

Douwe Tiemersma

Hartmeditatie

Word je bewust van jezelf, zoals je zit, terwijl je achter je ogen naar de dingen in de wereld zit te kijken. Stel maar voor dat je als klein mensje in een groot hol beeld door de ooggaten naar buiten kijkt.

Er is een trap naar beneden, waarlangs je langzamerhand naar beneden gaat, naar de hoogte van je keel en je mond. Je kunt nu letterlijk door je mond naar buiten kijken. Je hebt je eigen zwaartepunt verlaagd, naar beneden verlegd ... Je kunt nu verder naar beneden gaan tot de hoogte van je sleutelbeenderen. Merk op wat er gebeurt. Je kunt letterlijk daar aanwezig zijn en van daaruit naar buiten kijken. Let ook op de gevoelens.

Ga nog verder naar beneden, laat je naar beneden zakken in de richting van het hartgebied. Richt je aandacht op dit gebied en stel vast wat voor gevoel daarin aanwezig is. Waarschijnlijk ervaar je een speciaal gevoel, een bepaald hartgevoel. Het doet zich voor als een gevoelsmatige, dynamische, vloeibare hartenergie.

Laat je dan zakken in die energetische hartsfeer. Je ziet dan de wereld vanuit je hartstreek. Je wordt je bewust van het hele hartgebied, van de hele sfeer van het hart. Ga daar steeds meer in rusten, in wonen. Dat betekent dat je alles laat voor wat het is en steeds meer opgaat in dat hartgebied. Daar ontspan je je steeds meer. Het hartgevoel wordt langzamerhand sterker.

Vrijwel altijd is er een gevoel van smelten, vloeibaar worden. Dat betekent dat jezelf vloeibaar wordt. Laat je werkelijk daarin zinken, in die vloeibaarheid, waar alles smelt en uitstroomt. De warme hartenergie vloeit uit naar alle kanten. Het ik lost op en stroomt mee: er is een overweldigend stromen, een overstromen, naar buiten stromen. Dat betekent dat je al je centrumgerichte en op andere dingen gerichte krachten loslaat. En als je dat doet, breiden de grenzen zich eindeloos uit, want je houdt je grenzen niet vast. Houdt je grenzen niet vast! Als hartenergie breid je je eindeloos uit naar voren toe, naar links, naar recht, naar achteren toe, oneindig naar onderen toe, naar boven toe. Zo komt alles in de sfeer van het hart terecht. Daarin wordt alles in liefde geaccepteerd en opgenomen. Zelf houd je niets vast, dus het is een overgave van jezelf. Geef je zelf over aan die sfeer van liefde en vreugde. Je kunt je er heel vertrouwd voelen, heel veilig, terwijl die sfeer zich oneindig naar alle kanten uitstrekt.
Vooral bij de je uitademing kun je je liefdesenergie laten uitstromen naar alle andere wezens. Het is een voortdurend golven, waaraan je je overgeeft. Je energie houd je niet voor jezelf.  Daarom ga jij, iedereen en alles samenvallen in het oneindige open geheel.

Blijf in deze open sfeer. Laat deze sfeer voortbestaan, ook wanneer je je ogen open doet.

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod