11-02-2008 Brugge

11 februari 2008

Net terug van de bijzonder goede retraiteweek op Schiermonnikoog, vond ik een verslagje van jullie bijeenkomst op 3 februari.
Het is fijn om te horen dat de nieuwe opzet globaal goed werkte. Natuurlijk, ook mijn ervaring is dat mensen-op-weg beter niet kunnen discussiëren.
Er was de vraag naar een tekstje over de verschillende niveaus. Die staat hieronder.

1. Het belangrijkste is zoveel en zo helder mogelijk te verblijven bij je ´hoogste´ besef, in de ´hoogste´ sfeer. Dat ´hoogste´ wil zeggen zo dicht mogelijk bij de essentie van non-dualiteit.
Dat is een blijvende meditatie op het hoogste zijn-zelf-zijn - zuiver (zonder vorm) én inclusief (met alle vormen als verschijnselen daarin).
Over het zuivere Hoogste kan niets worden gezegd. Alles wat er over wordt gezegd, is fout.

2. Het eerste waarover iets kan worden gezegd is de universele sfeer van de kwaliteiten Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid - daarin: ´Ik Ben´.

3. Op het niveau van de getuige is er een ´ik´ dat als bewustzijn vanuit een afstandelijk standpunt alles gadeslaat, zowel intern in de geest als extern in de wereld. Er is een zekere gelatenheid, je bent niet betrokken in de verwikkelingen die je ervaart.
Dit is het niveau waarop je veel van je zelf kunt leren. Door jezelf langere tijd te observeren (te spiegelen, reflecteren), word je bewust van allerlei eerst half- of niet-bewuste gedragingen, uitingen, impulsen, reacties, beelden, gedachtes ... in allerlei situaties.

4. Meestal zitten mensen in een bepaalde situatie. Daarin zijn ze betrokken op van alles en nog wat, en reageren ze primair. Er is een identiteit als een persoon (ik, zelfbeeld, lichaam). Dus wat met de persoon gebeurt, gebeurt met jezelf.

Hierbij nog enkele opmerkingen.

a) Het is bijzonder belangrijk dat je je voortdurend bewust bent op welk niveau je je bevindt. Daarom is er ook steeds weer de vraag: ‘Hoe is het met je?’

b) Een spreken kan op elk niveau plaatsvinden, maar hoe ´hoger´ het niveau, des te waardevoller.
Op niveau 3 kan het persoonlijke denken zich nog manifesteren, maar daar kan ook de zuivering zich doorzetten.
Op niveau 2 kan er een onpersoonlijk spreken zijn; dat spreken is dan direct, zonder tussenkomst van het denken en het ik-bewustzijn.
Niveau 1 is zonder spreken - toch kan er een Weten van zijn.

c) Correct spreken over een niveau kan alleen voor zover er een eigen weten is van dat niveau. Als het gaat om het Hoogste, zal alleen vanuit het Weten iets gezegd kunnen worden dat correct is. Als men vanuit een lager niveau iets zegt over een hoger niveau, is dat spreken onjuist en geeft dat verwarring. Ook al is er een denken dat je op een bepaald niveau bevindt, zal dit alleen kunnen worden bevestigd door ‘iemand’ die zich daar en op een hoger niveau bevindt.

d) Op een bijeenkomst met mensen-op-weg, doen zij er goed aan weinig mogelijk te spreken en dan in een zo groot mogelijke ruimte en stilte.
Elke discussie is een mentale activiteit en heeft een negatief effect.
Toch reacties op anderen? Noem het spreken dan geen reactie, maar een spontaan weergeven van wat in het eigen weten opkomt. Het gaat niet om reacties op anderen, want allen in de groep zijn één. Elk spreken is een steentje in de vijver, dat met zijn kringen misschien iets losmaakt. Laat daarom die kringen voldoende tijd en ruimte.

Geschikte muziek kan ook nuttig zijn, nuttig voor de ontspanning, voor de goede oriëntatie en voor het bewustzijn samen een eenheid te vormen.

Enkele praktische oefeningen

1) Ga eens na wat het betekent om op niveau 4 met elkaar te discussiëren. Neem het onderwerp ´vrijheid´ - zijn mensen vrij of niet?
Je merkt al gauw dat er alleen meningen gegeven worden, dat wil zeggen, ideeën vanuit een betrekkelijk standpunt.

2) Laat je aandacht naar binnen gaan en verplaats je dan virtueel nog een eindje naar achter-boven zodat je met je innerlijke blik kunt waarnemen wat in je lichaam en in de wereld plaatsvindt (niveau 3).
Vergelijk je situatie met die toen je op niveau 4 stond. Wat is er veranderd?
Blijf langere tijd, bijvoorbeeld 20 minuten, alle verschijnselen gadeslaan op een bewuste manier. Benoem ook maar elk verschijnsel dat zich voordoet, om nog zorgvuldiger alles te observeren.

3) Kan vanuit niveau 3 ook je bewustzijnsstandpunt vrijkomen?
Je zult dan ter plekke eerst bewust moeten worden van de grote ruimte waarin je als bewustzijnspunt aanwezig bent: voor je, links, rechts, achter, boven, onder.
Ga zoveel mogelijk mee met die open ruimtelijke oriëntatie tot in het oneindige.
Draai je daarin langzaam om en om.
Laat alles los.

4) Voor zover je als alleen nog als ‘ik ben’ (zonder invulling) oneindig aanwezig bent op het universele niveau: is er dan ook het weten van Dat waarin ook het ‘ik ben’ opgaat?

Allen een hartelijke groet,

Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod