15-07-2008 Brugge

Brief aan de Advaita-groep Brugge

15 juli 2008

De opzet van de bijeenkomsten kristalliseert zich langzamerhand uit. Centraal blijven korte teksten en meditaties, ook in Johns voorstel voor de augustusbijeenkomst.

Het begint met een mooi citaat van Nisargadatta Maharaj:

Q: One needs knowledge, education.
M: To deal with things knowledge of things is needed. To deal with people, you need insight, sympathy. To deal with yourself you need nothing. Be what you are: conscious being and don't stray away from yourself.

Ook in de andere teksten staan steeds centrraal:
a) de diverse niveaus of terreinen, met als centrum en context
b) het zelf-zijn.

In de andere citaten en bij de hart-meditatie is het zelf-zijn liefde, stilte en eenheid.
Het gaat er om daarbij te blijven, om Dat te blijven.
Dan krijgt alles een plaats in de non-dualiteit.

Walt Whitman heeft mooie gedichten geschreven. In het Nederlands is de verzameling ‘Grashalmen (Leaves of grass’) verschenen, met daarin ook de tekst ‘Het lied van mijn eigen ik’. Hij beschreef de grootsheid en onuitsprekelijkheid van het zelf-zijn. Toch bleef hij daarin dubbelzinnig, omdat hij ook steeds vasthield aan de beperkte vorm. In het citaat staat o.a.:

And I know that the spirit of God is the eldest brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers . . . . and the women my sisters and lovers, ...

Natuurlijk is dat zo, maar in de verdergaande mystiek is er de eenheid, in de advaita de non-dualiteit met iedereen en alles. Ook hier moet je dus de diverse niveaus herkennen en dan bij het hoogste blijven waarin alles is opgenomen.
Zo zouden de tekstregels ook kunnen zijn:

And I know that the spirit of God is my own,
And that all the men ever born are not only my brothers . . . . and the women not only my sisters and lovers,
but myself ...

Een goede bijeenkomst en hartelijke groet,

Douwe

*

Bijeenkomst augustus

Voorbereiding: John

1e periode (met pauze totaal ongeveer 45 minuten)

 • Het lezen van dit citaat van Sri Nisargadatta Maharaj: :

Q: One needs knowledge, education.
M: To deal with things knowledge of things is needed. To deal with people, you need insight, sympathy. To deal with yourself you need nothing. Be what you are: conscious being and don't stray away from yourself.

V : Men heeft kennis nodig, opvoeding
M : Om om te gaan met dingen, heb je kennis over dingen nodig. Om om 
te gaan met mensen, heb je inzicht, invoelen nodig. Om om te gaan met 
jezelf heb je niets nodig. Je moet gewoon zijn wat je bent : bewust-
zijn, en niet wegdwalen van jezelf.

 • Stille meditatie
 • Het lezen van een gedicht van Walt Whitman :

There is something that comes home to one now and perpetually,
It is not what is printed or preached or discussed . . . . it eludes discussion and print,
It is not to be put in a book . . . . it is not in this book,
It is for you whoever you are . . . . it is no farther from you than your hearing and sight are from you,
It is hinted by nearest and commonest and readiest . . . . it is not them, though it is endlessly provoked by them . . . . What is there ready and near you now?

Er is iets dat nu en voortdurend de mens toevalt.
Het is niet iets dat gedrukt is, gepreekt of bediscussieerd wordt... 
het ontsnapt aan discussies en boeken.
Het kan niet vastgelegd worden in een boek... het is ook niet te 
vinden in dit boek.
Het is er voor jou, wie je ook bent... het is even dicht bij jou als 
je gehoor of je zien.
Het dichtste, het meest vertrouwde, het meest beschikbare spreekt er 
u van
en vanuit deze zaken komt het u tegemoet... wat is er nu voor u 
beschikbaar en dichtbij?

 • Een beetje muziek
 • Pauze

2e periode

 • Het lezen van ‘Mediteren Leren’ :

Terwijl je rustig zit, word je je bewust van je eigen plaats in of ten opzichte van je lichaam. Waar ben je als denker en kijker gelokaliseerd? Waarschijnlijk zal dit op een relatied hoog niveau zijn, meestal in je hoofd. Richt dan je aandacht op je hartstreek. Laat het gevoel dat daar onstaat sterker worden. Dit is een gevoel van smelten, van liefde. Zak nu zelf letterlijk naar beneden naar dit hartgebied en ga het binnen. Kom steeds meer in de sfeer van overgave en liefde en laat alles los.

 • Stille meditatie
 • Het lezen van een gedicht van Walt Whitman :

Swiftly arose and spread around me the peace and joy and knowledge that pass all the art and argument of the earth;
And I know that the hand of God is the elderhand of my own,
And I know that the spirit of God is the eldest brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers . . . . and the women my sisters and lovers,
And that a kelson of the creation is love;
And limitless are leaves stiff or drooping in the fields,
And brown ants in the little wells beneath them,
And mossy scabs of the wormfence, and heaped stones, and elder and mullen and pokeweed.

Snel rezen en spreidden zich om me de vrede en kennis die alle aardse redetwisten
Overstijgen,
En ik weet dat de hand van God de belofte is van die van mij,
En ik weet dat de geest van God de broeder is van die van mij,
En dat alle mannen die ooit geboren zijn ook mijn broeders zijn, en de vrouwen
Mijn zusters en geliefden,
En dat de liefde een kolsem van de schepping is,
En dat er geen einde komt aan halmen stijf of neigend in de velden,
En aan bruine mieren in de kleine bronnen daaronder,
Aan mossige korsten op het virgianihek, steenhopen, vlier, konningskaars en
Karmozijnbes.

 • Een beetje muziek
 • Pauze

3de periode

 • Stille meditatie
 • Besluit citaat :

het is dat de woorden
vanzelf gaan en komen
anders was het
stil

hoewel woorden gaan en komen
blijft het in Mij
stil

 • Verfrissing

‘I Am That’ page 303

‘A Song for Occupations’

U weet het!

‘Song of Myself’

U schreef het!


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod