18-05-2008 Brugge

18 mei 2008

Jullie zien dat de ont-wikkeling bij jullie doorgaat.

Dat gaat samen met de ontwikkeling van jullie bijeenkomsten. In verband met het verslag van de vorige dag en met enkele mailtjes kunnen de volgende opmerkingen nuttig zijn.

De stilte-meditatie en de stiltes zijn en blijven het belangrijkste. Als daarin een ongemakkelijk gevoel ontstaat, geeft dat juist een mogelijkheid om te zien wat er nog niet goed zit. Het enige is dan weer terug te keren naar jeZelf in helderheid en ontspanning en de rest los te laten.
Naast de echte stilte, is het goed om op een gegeven moment ook de stilte te beoefenen, terwijl er onderling contact is. Het is goed voor de duidelijkheid om de verschillende perioden enigszins te structureren. Die structuur kan altijd worden aangepast als daar behoefte aan is.

Suggestie – een duidelijke periode van inkeer met een open komen van binnen (1) en één van open komen binnen-buiten (2), bijv. (1) 1 ½  zo lang als (2).

1 Beginnen met een stilte in jezelf (a); dan lezen van een tekst (b) waarna er weer stilte is met inkeer (c).
2 (a) Als overgang doet het gezamenlijke geluid OOOOOMMMM erg goed; dan is er al een beweging naar buiten terwijl de meditatieve sfeer blijft. (b) Dan ook het maken van wat lichamelijke bewegingen/rekkingen, terwijl je de innerlijke ruimte blijft ervaren en ‘niets’ doet. (c) Nog eens de tekst lezen en de evt. bijbehorende oefening(en) doen. (d) Iedereen, op de rij af, zegt iets over de eigen ervaring, zonder reacties van anderen; de meditatieve instelling blijft en er is een spreken zonder spreken; wat men zegt kan herkenning en inspiratie aan anderen en aan jezelf geven; als iemand erg kort wil blijven, kan dat natuurlijk. (e) geschikte muziek en (f) afsluiting.

Maak voor elke keer voor de volgende bijeenkomst duidelijke afspraken wie de algemene voortgang begeleidt en wie zal zorgen voor 1b), 2 c), e) en (f). Dat kunnen steeds weer anderen zijn en die variatie is goed.

Natuurlijk, laat alles zo spontaan mogelijk gaan; degene die de bijeenkomst begeleidt zal met gevoel voor anderen de voortgang zo vanzelf mogelijk moeten laten plaatsvinden. Als er behoefte blijkt te zijn om de structuur te veranderen, kan dat altijd.

Kijk eventueel nog eens naar de vorige brief, waarin ook verschillende opmerkingen over de bijeenkomsten staan.

Inhoudelijk – Jean-Pierre noemde het thema van de onderlinge contacten op een inclusieve manier.

Er liggen allerlei teksten over dit onderwerp – de ander en ik; zie ‘Openingen naar Openheid’ en bijv, het boekje ‘De ander en ik’. Daarin staan enkele klassieke teksten die jullie zouden kunnen gebruiken.
Daarnaasdt zijn er enkele geschikte oefeningetjes.


Isha Upanishad 6 en 7

Wie al wat hier op aarde leeft en beweegt en is,
ziet als in het eigen Zelf,
en dat Zelf weer als levend in al wat is,
die kent geen haat of afkeer meer.

Voor hem die alle wezens ziet
doordrongen van dat hoogste Zelf,
komt er een einde aan verdriet en zorg,
nu hij alles in Eenheid verbonden weet.

Bhagavadgîtâ 6.29

Degene wiens zelf een geheel is geworden door yoga, ziet
zichZelf in alle wezens
en alle wezens in zichZelf:
overal dezelfde aanblik.

Oefening 1
Keer innerlijk terug naar je hart, door uitgaande van je positie in je hoofd je letterlijk te laten zakken tot in je hart.
Kijk dan vanuit je hart en met je hartgevoel naar de anderen. Het is een zien als een soort voelen. Zet dit voelend-zien verder door tot in het hart van de ander. Dan is er werkelijk contact en wordt gemakkelijk de eenheid ervaren.

Oefening 2
Zie ‘Naar de Openheid’ p. 43

Zie eens de diepte
in het oog van een ander
de diepte
van je zelf
oogOp de satsang in Gouda op 14 mei jl. ging het uitvoerig over de inclusieve zintuiglijke ervaring – voor download 2008-05-14 Non-dualiteit van ervaring - voor geïnteresseerden.
Als iemand de opname wil uittypen zou de tekst ook voor anderen nuttig kunnen zijn; dan even contact met Jochem Meijer jochemeijer@casema.nl.

De Brugge-brieven zijn en komen alle op de website onder Brieven.

Alle goeds gewenst en
hartelijke groet aan allen,

Douwe


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod