19. Operatie en het licht

... De dag voor de operatie kwam de arts nog even langs en heb ik met hem gesproken, hem duidelijk gemaakt dat ik dat zo'n grote ingreep in de Natuur vond dat dat voor mij niet hoefde. De arts, een heel mooi mens, ging mee in het Licht, hij begreep het. De consequenties, dat het kwaadaardig is en door kan zetten waren oké. ... Het is al Goed. Er hoeft niets meer en als ik het werk wat ik doe niet meer kan doen hoeft het niet voor mij. Hij vroeg wat voor werk ik deed, en ging akkoord. Hij zou niet overgaan tot een eventuele grote operatie ook al zou dat vanuit zijn optiek nodig zijn.

De nacht voor de operatie alleen maar Licht. Zoals gewoonlijk maar nu ook in deze omstandigheid, met uitbarstingen van Ananda: volledig vrede, volledig geluk. Geen denken. Geen lijf, geen persoon. Alleen Openheid. Het was heel vredig. Helemaal ontspannen. Om half 8 (ik was de eerste) naar de O.K. gebracht. En daar: Zo blij, zoveel Licht, zo mooi!!! En ook Lichtblauw Licht en daarboven wel 1000 Lichten, die 'hielpen'? Dan Niets.

Om 12 uur weer bij; Hoorde: 'Ik had daar zo graag willen blijven'. Iemand, een zuster? vraagt 'wat zeg je?' Weer 'Ik had daar zo graag willen blijven', plots 'Maar hier is het ook Goed!' Volledige Overgave: alles is gewoon maar totaal anders. Dit was al geconstateerd 'samen' met Douwe maar bleek tijdens deze schijnbare omstandigheid ook gevestigd. Het is Vrij. Een Vrij dat niets meer met denken of lichaam te maken heeft. Een dag vol Licht en Liefde volgt.

Douwe heeft als leraar meegelopen werkelijk tot het allerlaatst (dag voor de operatie) maar uiteindelijk lag het bij 'mij'. Zo is het voor ieder verschillend maar uiteindelijk hetzelfde en er 'gebeurde' er Niets.
...
Alles (moest) waarschijnlijk Los (ge)Laten, gevoel, gedachten, emotie, inclusief het schijnbaar meest fundamentele: het fysieke lichaam.

Achter het geheim:
Licht, het zijn geen wezens of engelen, wij maken dat ervan. Het is gewoon Licht wat (genezend) schijnt te helpen.


Uit het antwoord

Zelfs het Licht lost op en is dus een conditie in de tijd.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod