23. Mensenschuwheid

..., soms ben ik heel moeilijk in de omgang met mensen. Als ik rechtstreeks aangesproken wordt klap ik dicht, vandaar dat ik vermijdingsgedrag vertoon. Dat zul je waarschijnlijk al wel aangevoeld hebben. Thuis heb ik er geen last van: de mensen hier zijn meestal erg op zichzelf betrokken en direct contact kan ik makkelijk omzeilen. Het probleem is er wel als ik in Gouda ben. Het is niet dat ik niet kan tateren hoor, zolang het maar niet over mij gaat !
Ik zie het ook niet zitten om volgend jaar mee te gaan naar Schier omdat ik me geen raad weet als ik zo vast kom te zitten en niet weet waar naartoe. Het is ook letterlijk op een eiland zitten; je komt er niet zo maar af om naar huis te keren. ... Ik heb mij er met de jaren zodanig op ingesteld dat ik alleen bij mezelf terecht kan en dat moet voorlopig maar zo blijven. Ik durf niet anders.
En ik wil het probleem ook niet erger maken dan het is: in de openheid zal het zich wel oplossen. Daar reken ik tenminste wel op.


Uit het antwoord

... , jammer van die remming in de relatie met anderen. Gelukkig kun je bij jezelf blijven. Dat is ook het beste.
Wees dan op een bewuste manier in jezelf. Dan zul je ontdekken dat die veilige sfeer van zelf-zijn er ook is als anderen je aanspreken over jou. Dit laatste 'jou' is dan een object van aandacht en gesprek, zelf blijf je oneindig ruim en vrij. Dan kun je ook naar je persoontje kijken en er ook om lachen. Ontspan je dus in je zelf-zijn.
Dan is het eiland Schiermonnikoog ook geen probleem meer.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod