23. Mensenschuwheid

..., soms ben ik heel moeilijk in de omgang met mensen. Als ik rechtstreeks aangesproken wordt klap ik dicht, vandaar dat ik vermijdingsgedrag vertoon. Dat zul je waarschijnlijk al wel aangevoeld hebben. Thuis heb ik er geen last van: de mensen hier zijn meestal erg op zichzelf betrokken en direct contact kan ik makkelijk omzeilen. Het probleem is er wel als ik in Gouda ben. Het is niet dat ik niet kan tateren hoor, zolang het maar niet over mij gaat !
Ik zie het ook niet zitten om volgend jaar mee te gaan naar Schier omdat ik me geen raad weet als ik zo vast kom te zitten en niet weet waar naartoe. Het is ook letterlijk op een eiland zitten; je komt er niet zo maar af om naar huis te keren. ... Ik heb mij er met de jaren zodanig op ingesteld dat ik alleen bij mezelf terecht kan en dat moet voorlopig maar zo blijven. Ik durf niet anders.
En ik wil het probleem ook niet erger maken dan het is: in de openheid zal het zich wel oplossen. Daar reken ik tenminste wel op.


Uit het antwoord

... , jammer van die remming in de relatie met anderen. Gelukkig kun je bij jezelf blijven. Dat is ook het beste.
Wees dan op een bewuste manier in jezelf. Dan zul je ontdekken dat die veilige sfeer van zelf-zijn er ook is als anderen je aanspreken over jou. Dit laatste 'jou' is dan een object van aandacht en gesprek, zelf blijf je oneindig ruim en vrij. Dan kun je ook naar je persoontje kijken en er ook om lachen. Ontspan je dus in je zelf-zijn.
Dan is het eiland Schiermonnikoog ook geen probleem meer.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod